Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Sverige och FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling 2019

Publicerad

Forumet anordnas i New York 9-19 juli och i år ligger fokus på att minskad ojämlikhet och ökad inkludering i samhällen runt om i världen.

Ladda ner:

Foto: FN

Den första veckan görs en tematisk granskning av en uppsättning mål och den andra veckan ligger fokus på de länder som presenterar sina frivilliga nationella rapporter. Andra veckan inkluderar även ett ministersegment.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll leder den svenska delegationen som även inkluderar statssekreterare Eva Svedling vid miljödepartementet och kabinettsekreterare Annika Söder vid utrikesdepartementet. I den svenska delegationen ingår även representanter från myndigheter, näringslivet, civilsamhället och akademin. Sverige har även en särskild ungdomsrepresentant med i delegationen.

Den uppsättning mål som särskilt granskas vid forumet 2019 är:

Mål 4 - God utbildning för alla,
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,
Mål 10 - Minskad ojämlikhet,
Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna,
Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Ladda ner dokumenten för mer information om Sveriges huvudbudskap för de mål som särskilt granskas i år. Mål 17 behandlas varje år.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Genvägar

Mer information om forumet finns på FN:s webbplats.