Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Möte om miljö- och klimatambitioner för EU:s jordbrukspolitik

Publicerad

EU-ländernas ministrar för jordbruk och fiske träffades i Bryssel 15 juli. Många stora frågor stod på dagordningen, bland annat miljö- och klimatambitionerna för den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Landsbygdsminister Jennie Nilsson företrädde Sverige på mötet.

Det finska ordförandeskapets arbetsprogram

Ordförandeskapet presentera sina prioriteringar i jordbruks- och fiskefrågor där fokus är att komma framåt i förhandlingarna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Ordförandeskapet kommer bland annat också att prioritera handelsrelaterade jordbruksfrågor, bioekonomi, skogsbruk, antimikrobiell resistens och djurskydd. Centralt på fiskesidan är höstens förhandlingar om fiskemöjligheter för 2020 liksom arbetet med kontrollförordningen och europeiska havs- och fiskerifonden.

EU:s förhandlingar om handelsavtal med Mercosur

Ministrarna diskuterade överenskommelsen mellan EU och Mercosur med särskilt fokus på de jordbruksrelaterade delarna.

- Jag tycker det är glädjande att vi nu har ett förslag att gå vidare med. Frihandelsfrågan är jätteviktig för Sverige och jag tycker det är bra att EU och Mercosur delar synen på handel och framför allt i den tid vi lever i, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i samband med mötet.
Diskussionen visade att uppfattningen om överenskommelsen varierar mellan medlemsländerna. I tullunionen Mercosur ingår Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay.

EU:s jordbrukspolitik efter 2020

De tre förordningsförslagen för en reformerad gemensam jordbrukspolitik har behandlats vid ett flertal tillfällen under året.
Regeringens vägledande principer i förhandlingarna är minskade utgifter, marknadsorientering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor, stärkta miljö- och klimatambitioner samt förenkling.
Regeringen välkomnade ordförandeskapets initiativ att diskutera höjda miljö- och klimatambitioner. Diskussionen visade att det finns en uppslutning bakom höjda ambitioner men att åsikterna går isär om hur och inom vilka delar av jordbrukspolitiken det bör ske.

Enligt EU-kommissionens förslag ska grundvillkoren förstärkas på miljö- och klimatområdet och mer resurser gå till miljö- och klimatåtgärder. Förslaget ställer också krav på att medlemsstaterna stärker sina insatser genom ett nytt miljöprogram, så kallade eco schemes.

Regeringen anser att innovation, kunskapsöverföring och investeringar är viktiga verktyg för att främja en mer hållbar produktion och att en större andel medel ska öronmärkas för miljö- och klimatåtgärder i jordbrukspolitiken efter 2020. Regeringen är i huvudsak positiv till det nya miljöprogrammet eftersom det innebär riktade åtgärder.

Afrikansk svinpest

Ministrarna fick information om läget i arbetet med att utrota afrikansk svinpest i EU. EU-kommissionen uppmanade till särskilt vaksamhet vid EU:s yttre gränser. Långsiktig förvaltning av vildsvinspopulationen och samarbete mellan jordbruks- och miljösektorn är också två viktiga arbetsmetoder. Svinpesten som har dödlig utgång för såväl tamgris som vildsvin angriper inte människor.

Djurtransporter vid hög temperatur

Trots EU-regler för maxlängd av djurtransporter vid alltför höga temperaturer, det vill säga över 30 grader, överträds dessa fortfarande. EU-kommissionen uppmanade medlemsstaterna till förnyade ansträngningar att transportörer följa reglerna.

Övrigt

EU-kommissionen informerade om det pågående arbetet med växtskyddsmedel som syftar till att öka tillgången till lågriskprodukter och öka så kallat integrerat växtskydd.

EU-kommissionen informerade också om mötet mellan EU:s och Afrikanska unionens jordbruksministrar i juni 2019 som handlade om utveckling av Afrikas landsbygd genom investeringar och att skapa jobb.

 

Jennie Nilsson
- Jag tycker det är glädjande att vi nu har ett förslag att gå vidare med. Frihandelsfrågan är jätteviktig för Sverige och jag tycker det är bra att EU och Mercosur delar synen på handel och framför allt i den tid vi lever i, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson i samband med mötet i Agrifish-rådet där också Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om mötet i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskeripolitik 15 juli

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om förhandlingarna mellan EU och Mercosur