Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-ministermöte

Publicerad

Rättsstatens principer och EU:s långtidsbudget var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina EU-ministerkollegor den 18 juli. EU-ministrarna tog även upp EU:s strategiska agenda för de kommande fem åren.

EU:s långtidsbudget

- Det var ett brett stöd för finska ordförandeskapets ambitioner att få förhandlingarna i mål före årets slut, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

På mötet informerade det finska ordförandeskapet om höstens arbete med EU:s långtidsbudget. EU-ministrarna diskuterade sedan höstens arbete.

Finlands ordförandeskap

Det finska ordförandeskapet presenterad sitt arbetsprogram med prioriteringarna för arbetet i rådet under hösten 2019. Finlands prioriteringar är att stärka EU:s gemensamma värden och rättsstatens principer, en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, EU som global klimatledare samt att säkerställa säkerhet för medborgare.

Strategiska agendan 2019 – 2024

På mötet i Europeiska rådet 20–21 juni beslutade stats- och regeringscheferna om en strategisk agenda för EU för de kommande fem åren. I den strategiska agendan stakar EU-ledarna ut vilka frågor EU ska arbeta med de kommande fem åren.

Huvudpunkterna i den strategiska agendan är att garantera säkerheten i EU, utveckla ekonomin, bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa och att främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang.

På mötet diskuterade EU-ministrarna hur den strategiska agendan ska genomföras.

Rättsstatens principer

EU-kommissionen informerade EU-ministrarna om ett meddelande om att ytterligare stärka rättsstatens principer i EU.

EU-kommissionen informerade också EU-ministrarna om situationen för rättsstatens principer i Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren deltog i EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juli. EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer i Polen stod på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 juli

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.