Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Sudan, EU:s globala strategi och Mellanöstern på utrikesministermöte

Publicerad

Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och situationen i Sudan är två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffar sina europeiska kollegor 17 juni. Utrikesministrarna kommer även att göra en genomlysning av EU:s globala strategi tillsammans med försvarsministrarna.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Federica Mogherini kommentera situationen i Venezuela och utnämningen av den särskilde rådgivaren för landet, Enrique Iglesias. Hon kommer även att ta upp Afrikas Horn och mötet med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Effektiv utrikes och säkerhetspolitik

Utrikesministrarna ska sedan diskutera arbetsmetoderna för hur den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken utformas.

EU är Sveriges centrala utrikespolitiska plattform och regeringen välkomnar därför att rådet diskuterar hur arbetet kan bli effektivare. Regeringen vill att existerande resurser används bättre, till exempel genom bättre samverkan mellan EU:s höga representant och medlemsländerna.

EU:s globala strategi

Tillsammans med försvarsministrarna kommer utrikesministrarna att behandla den höga representantens genomlysning av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik. Sannolikt kommer de även att anta rådslutsatser om säkerhet och försvar samt om multilateralism.

Regeringen anser att EU bör ta en tydlig roll för att försvara och utveckla det multilaterala systemet. EU bör också stärka arbetet med mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i EU:s länder, i grannskapet och globalt.

Regeringen vill också att jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt klimat och säkerhet tydligt ska lyftas fram i översynen. Andra delar bör vara hur EU kan hantera cyber- och hybridhot samt säkerhet och försvar.

Situationen i Sudan

Utrikesministrarna kommer även att behandla situationen i Sudan.

Regeringen anser att situationen är mycket oroande och fördömer våldsamheterna mot fredliga demonstranter. Regeringen betonar vidare vikten av att EU har en dialog med Afrikanska unionen och andra aktörer.

Informellt möte med Jordaniens utrikesminister

Utrikesministrarna kommer att ha en informell lunchdiskussion om fredsprocessen i Mellanöstern med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Regeringen välkomnar möjligheten för EU:s utrikesministrar att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern. Regeringen anser att det är viktigt att stötta Jordanien i engagemanget för FN-organet UNRWA, eftersom Jordanien är det land som har den största palestinska flyktingbefolkningen.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

 

Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist företräder Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 17 juni tillsammans med utrikesminister Margot Wallström. Foto: Sveriges EU-representation
Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström företräder Sverige på EU:s utrikesråd 17 juni. EU:s globala strategi och situationen i Sudan och Venezuela är några mötets frågor. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 17 juni

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 17 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.