Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s globala strategi och arbetsmetoder på EU:s utrikesråd

Publicerad

Effektivare utrikes- och säkerhetspolitik och fredsprocessen i Mellanöstern var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina utrikesministerkollegor 17 juni. Tillsammans med försvarsministrarna gjorde utrikesministrarna också en genomlysning av EU:s globala strategi.

Effektiv utrikes- och säkerhetspolitik

Utrikesministrarna diskuterade arbetsmetoderna för hur den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska utformas framöver.

- Det finns en samsyn om att vi behöver hitta en roll där vi kan vara enade och kraftfulla inom EU. Vi måste också ta in nya frågor som kvinnors säkerhet, cyberfrågor och hur vi ska ta ansvar för vår egen säkerhet. På mötena behöver vi mer tid för att prata om aktuella frågor, sade utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

EU:s globala strategi

Försvars- och utrikesministrarna behandlade tillsammans den genomlysning av EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik som EU:s höga representant, det vill säga chefen för EU:s utrikestjänst, tagit fram.

- Sverige välkomnar de framsteg som gjorts för att stärka det gemensamma försvarssamarbetet inom EU. Framöver bör fokus ligga på att genomföra det vi redan kommit överens om och uppnå konkreta resultat, sade försvarsminister Peter Hultqvist efter mötet.

Situationen i Sudan och informellt möte med Jordaniens utrikesminister

Utrikesministrarna diskuterade även den oroande situationen i Sudan.

De avslutade mötet med en informell lunchdiskussion om fredsprocessen i Mellanöstern med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Margot Wallström
EU:s utrikesråd 18 juni handlade bland annat om utformningen av EU:s gemensamma utrikespolitik och om situationen i Sudan och Jordanien. Utrikesminister Margot Wallström deltog tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist på mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 17 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.