Statssekreterarmöte i Luleå inom ramen för det svenska Nordefco-ordförandeskapet

Publicerad

Statssekreterare Jan-Olof Lind stod värd för det nordiska statssekreterarmöte som hölls i Luleå den 23 och 24 maj inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordefco. På agendan stod bland annat information om nationella försvarsplaner, internationellt samarbete och totalförsvar. I samband med mötet besökte statssekreterarna flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise.

  • Gruppbild på statssekreterarna

    Statssekreterare Jan-Olof Lind tillsammans med sina motsvarigheter i de nordiska länderna, Thomas Ahrenkiel, Danmark, Arne Røksund, Norge, Jukka Juusti, Finland och Ólöf Hrefna Kristjánsdóttir, Island.

    Foto: Jesper Sundström, Försvarsmakten

  • Statssekererarna nedanför brittiskt militärflygplan.

    De nordiska statssekreterarna fick också en presentation av övningen Arctic Challange Exercise.

    Foto: Jesper Sundström, Försvarsmakten

Under ordförandeskapsåret står Sverige värd för ett antal möten, även de nordiska statssekreterarna träffas för att föra det nordiska försvarssamarbetet vidare. Under mötet i Luleå uppdaterade statssekreterare Jan-Olof Lind sina kolleger om regeringens prioriteringar i den svenska försvarspolitiken och de ämnen som det svenska ordförandeskapet lyft i Nordefco-samarbetet. Försvarsmakten informerade statssekreterarna om statusen i pågående Nordefco-projekt och den gemensamma visionen för det nordiska försvarssamarbetet som antogs hösten 2018 belystes. Andra ämnen som diskuterades var försvarssamarbetet inom EU, transatlantiskt samarbete och aktuella frågor inom Nato.

Arctic Challenge Exercise (ACE) 2019

I samband med statssekreterarmötet besöktes den internationella flygövningen ACE 2019.

Under perioden 22 maj till 4 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge flygövningen Arctic Challenge Exercise 2019, där Sverige är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas genomförs för fjärde gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år. En av målsättningarna med årets övning är att den ska uppnå så kallad flaggnivå-status.

I år deltar över 100 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från nio olika länder. I övningen deltar cirka 4 000 personer.

Målsättningen med ACE 19 är att piloter från flera nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. För de svenska förbanden innebär det att vår operativa effekt ökar genom att vi tillsammans med andra kan verka i Sverige och vårt närområde.

Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.