Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Östliga partnerskapet och Venezuela på utrikesministrarnas möte

Publicerad

Situationen i Afghanistan och Venezuela var två av frågorna när utrikesminister Margot Wallström träffade sina utrikesministerkollegor 8 april. Utrikesministrarna diskuterade även samarbetet inom det Östliga partnerskapet som bildades för tio år sedan.

Afghanistan och Venezuela

Utrikesministrarna inledde mötet med att diskutera situationen i Afghanistan, ett land som är hårt drabbat av de senaste 40 årens konflikter. Sedan ett halvår pågår USA-ledda samtal med talibanrörelsen och det finns hopp om en politisk lösning som kan leda till varaktig fred.

- Det var en stor samsyn om att det nu krävs verklig förhandling och att en bred representation från det afganska samhället behövs i samtalen, sa Utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Utrikesministrarna behandlade också den allvarliga situationen i Venezuela och diskuterade möjliga vägar för att nå en fredlig lösning i landet, till exempel att anordna rättvisa och fria val.

Östliga partnerskapet tio år

På mötet förberedde utrikesministrarna det kommande utrikesministermötet i maj med alla länder som deltar i det Östliga partnerskapet.

- Vi registrerar och är stolta över framgångarna. Men nu behöver vi också fokusera på de områden där vi ser utmaningar, till exempel inom mänskliga rättigheter.

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Det är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus.

Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Margot Wallström
Afghanistan och Venezuela samt framgångar och utmaningar för EU:s Östliga partnerskap stod på dagordningen när EU:s utrikesråd möttes 8 april. Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.