Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist stod värd för nordiskt försvarsministermöte på Gotland

Publicerad

Den 10 april avslutades ett två dagar långt nordiskt försvarsministermöte på Gotland inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordefco. Under mötet diskuterades bland annat totalförsvar, regional säkerhet, kommande militär övningsverksamhet och uppföljning av den politiska visionen för det nordiska försvarssamarbetet. I anslutning till mötet undertecknade Sverige, Norge och Finland ett avtal om försörjningstrygghet och Danmark skrev under en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

 • Kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti, Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet, försvarsminister Peter Hultqvist, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen på gruppbild framför gotländsk kalkstensmur.

  Kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti, Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet, försvarsminister Peter Hultqvist, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

 • De nordiska ministrarna och representanterna sitter vid bord med flaggor för att signera avtal.

  Sverige, Norge och Finland undertecknade avtal om försörjningstrygghet under Nordefco-mötet på Gotland. Danmark skrev under en avsiktsförklaring om att signera avtalet i ett senare skede.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

 • Helikopterpilot går igenom flygningen med försvarsministrarna framför hkp 16.

  I samband med Nordefco-mötet besökte nordiska försvarsministrarna Gotlands regemente och genomförde en flygtur med helikopter 16. Hkp 16 är sedan 2012 Försvarsmaktens medeltunga helikoptrar för sjukvårds-, trupp- och materieltransporter vid nationella- och internationella insatser.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

 • Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Peter Hultqvist sitter mitt emot varandra i Försvarsmaktens helikopter 16. Utanför fönstret syns snötäckt gotländskt landskap.

  Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen och Peter Hultqvist i helikopter över Gotland i samband med Nordefcomötet i Visby.

  Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

 • Peter Hultqvist promenerar tillsammans med delegationsmedlemmar och fotografer i samband med besöket på Gotlands regemente.

  Peter Hultqvist och de nordiska regeringsföreträdarna besökte Gotlands regemente i samband med Nordefco-mötet.

  Foto: Josefin Freij/Regeringskansliet

I Sverige finns en bred politisk samsyn om att ytterligare fördjupa och bredda det nordiska försvarssamarbetet i syfte att stärka Sveriges militära förmåga och förbättra säkerhetssituationen i vårt närområde.
Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen, Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen, kanslichefen vid Finlands försvarsministerium Jukka Juusti och Arnór Sigurjónsson från det isländska utrikesministeriet deltog på mötet på Gotland. Under mötet diskuterades gemensamma pågående projekt inom Nordefco och de svenska prioriteringarna under ordförandeskapsåret, bland annat erfarenhetsutbyte vad det gäller totalförsvarsfrågor, samarbete på försvarsmaterielområdet och den politiska vision för samarbetet som sträcker sig till 2025.

Under mötet undertecknades också ett underavtal om försörjningstrygghet mellan Sverige, Norge och Finland. Danmark signerade samtidigt en avsiktsförklaring om att signera avtalet. Därtill genomfördes ett besök på Gotlands regemente där totalförsvarsfrågor diskuterades. Även Länsstyrelsen Gotland var på plats för att uppdatera ministrarna om det arbete man bedriver på området.

Vision 2025

Vid försvarsministermötet i Oslo den 13 november 2018 enades de nordiska försvarsministrarna om en ny vision för det nordiska försvarssamarbetet som stäcker sig fram till år 2025. Under Sveriges ordförandeskap i Nordefco under 2019 är en av prioriteringarna att påbörja implementeringen av denna vision.

Inom ramen för detta arbete har länderna bland annat tagit initiativ till att stärka Nordefco som en plattform för konsultation och krishantering. Ett första steg blir att utarbeta tydliga former och riktlinjer för hur länderna genom säkra sambandsmedel ska kunna konsultera varandra i en potentiell krissituation.

Undertecknande av avtal om försörjningstrygghet

Försvarets materielverk (FMV) har på regeringens uppdrag förhandlat fram en överenskommelse om försörjningstrygghet mellan Finland, Norge och Sverige för försvarsområdet. Överenskommelsen är ett tillägg till det nordiska materielsamarbetsavtalet som signerades 2015.

Överenskommelsen fungerar som ett ramverk för samarbete när det gäller försörjningstrygghetsfrågor. Avtalet kommer att bidra till ökad samordning inom den nordiska försvarsindustrin och underlätta informationsutbyte mellan de nordiska länderna.

Avtalet ger också möjlighet till en effektivare resursanvändning under fredstid och i händelse av kris eller konflikt en stärkt uthållighet och säkrare lagerhållning.