Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Afghanistan och Östliga partnerskapet på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Afghanistan och Venezuela är två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffar sina utrikesministerkollegor 8 april. Utrikesministrarna kommer även att behandla det Östliga partnerskapet som bildades för tio år sedan.

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Federica Mogherini mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas Mogherini kommentera Arabförbundets toppmöte, utrikesministermötet i G7, situationen i Libyen samt den första valomgången i Ukraina.

Afghanistan

Utrikesministrarna inleder mötet med att diskutera situationen i Afghanistan, ett land som är hårt drabbat av de senaste 40 årens konflikter. Sedan ett halvår pågår USA-ledda samtal med talibanrörelsen och det finns hopp om en politisk lösning som kan leda till varaktig fred.

Regeringen anser att det är viktigt att EU ger tydliga signaler om vilken utveckling man vill se i landet inför en möjlig fredsprocess och vilken roll EU kan spela i fredsprocessen. Regeringen stödjer EU:s budskap om vikten av en inkluderande fredsprocess som stöttar de framsteg som gjorts i landet vad gäller mänskliga rättigheter och demokratiska processer.

Östliga partnerskapet tio år

I år är det tio år sedan det Östliga partnerskapet bildades. Östliga partnerskapet är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med sex länder i Östeuropa och Södra Kaukasus. På mötet kommer utrikesministrarna att ha en förberedande diskussion inför det kommande utrikesministermötet i maj med alla länder som deltar i det Östliga partnerskapet.

Regeringen vill betona EU:s fortsatta starka engagemang för det Östliga partnerskapet. Mänskliga rättigheter, demokrati och kampen mot korruption är centrala i partnerskapet. Regeringen betonar även vikten av att reformarbetet fortlöper och att EU:s stöd är tydligt villkorat.

Mer om Östliga partnerskapet

Venezuela

Den politiska, ekonomiska och humanitära situationen i Venezuela är fortfarande allvarlig och oroväckande, liksom situationen för mänskliga rättigheter i landet. Den kontaktgrupp som Sverige och sju andra EU-länder ingår i har träffats två gånger och enats om möjliga steg för att nå en fredlig lösning på krisen i landet. Ett första steg som gruppen föreslår är fria och rättvisa val i Venezuela, något EU också uppmanat till. EU har också meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om inte Venezuela tar steg i rätt riktning.

Utrikesminister Margot Wallström representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning 8 april

Mer om mötet i Utrikesrådet den 8 april

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.