Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Ukraina och Venezuela på EU:s utrikesråd

Publicerad

EU:s relationer till Ukraina och situationen i Venezuela var två av frågorna på dagordningen när utrikesminister Margot Wallström träffade sina EU-kollegor i utrikesrådet 18 februari. Situationen på och Afrikas horn och i Syrien var också på dagordningen.

Ukraina och Syrien

Utrikesministrarna hade en bred diskussion om EU:s relationer till Ukraina med fokus på reformarbetet i landet. Diskussionen handlade bland annat om hur Ukraina påverkas av Rysslands aggression och hur EU kan stötta Ukraina.

- Jag har arbetat för ett enat stöd från EU:s utrikesministrar för fortsatta reformer i Ukraina. I EU-kretsen betonar vi också att de kommande valen ska vara rättvisa och fria samt att Ryssland friger de fängslade ukrainska sjömännen.

Inför den internationella konferensen om Syrien 12–14 mars som EU står värd för behandlade utrikesministrarna situationen i landet.

Venezuela och Afrikas horn

Utrikesministrarna behandlade situationen i Venezuela och diskuterade vägen framåt efter kontaktgruppens första möte.

- Vi vill se en fredlig väg framåt med fria och rättvisa val i Venezuela, sa utrikesminister Margot Wallström efter mötet.

Inom EU finns en bred enighet om att krisen behöver en politisk och fredlig lösning. För att skapa förutsättningar för detta har en internationell kontaktgrupp bildats. Den har föreslagit ett antal konkreta steg mot en lösning på krisen, till exempel fria och rättvisa val. Kontaktgruppen har också diskuterat den allvarliga humanitära situationen i landet och därefter ökat det humanitära stödet.

Utrikesministrarna diskuterade även situationen på Afrikas horn.
Utrikesminister Margot Wallström företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

 

Margot Wallström
- Jag har arbetat för ett enat stöd från EU:s utrikesministrar för fortsatta reformer i Ukraina, sa utrikesminister Margot Wallström efter mötet i EU:s utrikesråd 18 februari. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 18 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.