Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 47

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP), Syrien/politiska spåret, fredsbevarande insatser i Afrika, Libanon/1701, Nordkorea, Burundi

Videolänk FN:s säkerhetsråd.
Afrikanska Unionens kommissionär för fred och säkerhet, Smaïl Chergui briefar säkerhetsrådet via videolänk. Foto: UN photo/Rick Bajornas

På måndagen hölls det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern (MEPP). FN:s samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern, Nickolay Mladenov, briefade rådet om stridigheterna i Gaza den 11-13 november och om FN:s agerande för att främja en de-eskalering. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte djup oro över eskaleringen i Gaza samt stöd för FN:s och Egyptens ansträngningar för att undvika en ny konflikt.

Sveriges anförande (01:27:20 in i klippet) 
FN:s sammanfattning från mötet

Därefter hölls det månatliga mötet om Syrien i det politiska spåret. FN-sändebudet Staffan de Mistura briefade rådet. Han uppgav att ansträngningarna för att få den konstitutionella kommittén på plats skulle fortgå fram till årsskiftet, och att rådet skulle uppdateras ånyo under december månad. Vid mötet fanns en utbredd samsyn bland rådets medlemmar om vikten av kommittén och att den lanseras före årsskiftet. Ett antal medlemmar – däribland Sverige – underströk återigen att man inte skulle bidra med stöd till återuppbyggnad innan en legitim och hållbar politisk lösning fanns på plats.

Sveriges anförande (01:05:58 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet

På tisdagen samlades rådet för Kinas andra signaturevent under sitt ordförandeskap – en öppen debatt om fredsbevarande insatser i Afrika. Rådet briefades av generalsekreterare António Guterres och AU:s kommissionär för fred och säkerhet, Smaïl Chergui. Sverige betonade bland annat vikten av partnerskapet mellan FN och AU samt välkomnade AU:s arbete för fred och säkerhet, inklusive pågående ansträngningar för att mobilisera egen finansiering.

Sveriges anförande (01:41:34 in i klippet)
Sveriges anförande (text)
FN:s sammanfattning från mötet

Onsdagen inleddes med konsultationer om situationen i Libanon och FN:s insats UNIFIL. Rådet briefades av FN:s tillförordnade särskilda samordnare för Libanon, Pernille Dahler Kardel, och av den assisterande generalsekreteraren vid FN:s kontor för fredsbevarande insatser (DPKO), Bintou Keita. Kardel uppehöll sig vid den politiska situationen och genomförandet av resolution 1701 medan Keita huvudsakligen briefade om UNIFIL:s arbete och läget längs den blå linjen.

Därefter hölls kvartalsvisa slutna konsultationer om arbetet i sanktionskommittén för Nordkorea (1718). Nederländerna, i egenskap av kommittéordförande, presenterade den kvartalsvisa rapporten om implementering av sanktionerna och redogjorde för kommitténs arbete under de senaste tre månaderna. På svenskt initiativ närvarade även en representant från FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA) för att uppdatera om det humanitära läget i landet.

På onsdagen hölls också det kvartalsvisa mötet om situationen i Burundi. Rådet briefades av FN-sändebudet Michael Kafando samt av ordföranden för fredsbyggandekommissionens (PBC) Burundikonfiguration, Jürg Lauber. Sverige välkomnade de regionala ansträngningarna för fred, uttryckte oro över MR-läget och det krympande demokratiska utrymmet samt framhöll vikten av fortsatt engagemang, inte minst inför förestående val år 2020.

Sveriges anförande (01:33:58 in i klippet)
FN:s sammanfattning från mötet

Tre pressuttalanden har antagits under den gångna veckan. I tisdags fördömdes terroristattacken i Kabul i Afghanistan den 20 november genom ett uttalande. I onsdags antogs ett pressuttalande om valprocessen i Demokratiska republiken Kongo (DRK) inför de val som ska genomföras den 23 december (se även veckobrev 46). I lördags kväll antogs ett pressuttalande om attackerna i Pakistan den 23 november mot en marknad respektive mot Kinas generalkonsulat i Karachi.

Uttalande om terroristattacken i Kabul
Uttalande om valprocessen i DRK
Uttalandet om attackerna i Pakistan kort att publiceras här
Mer information om uttalandets innehåll

På lördagen inledde säkerhetsrådet sin resa till Kina, som är ordförande i rådet under november månad. Vid besöket deltar rådets samtliga medlemmar, de fem invalda medlemmarna för perioden 2019-20 samt Pakistan, Egypten och Bangladesh i egenskap av stora truppbidragande länder (arbetet med fredsbevarande utgör ett fokus för besöket). Resan pågår den 24-28 november och inkluderar besök i Peking, Guangzhou och Shenzhen.