Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit, rättsstatens ställning och EU:s budget på allmänna rådet

Publicerad

Brexit och situationen för rättsstatens ställning i EU var två av huvudpunkterna när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes i Bryssel 12 november. EU:s långtidsbudget, och förberedelser inför nästa möte i Europeiska rådet var andra frågor på dagordningen.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier gav ministrarna en lägesbild av de pågående förhandlingarna om utträdesavtalet.

Parallellt med dem pågår också förhandlingar om innehållet i den så kallade framtidsdeklarationen som ska reglera den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Ministrarna diskuterade läget i förhandlingarna på mötet.

Dialog om rättsstatens principer och situationen i Polen och Ungern

Allmänna rådet har varje år sedan 2014 en dialog om rättsstatens principer i EU-länderna utifrån ett tema. På mötet tog diskussionen avstamp i årets tema, det vill säga förtroende för offentliga institutioner.

Ministrarna berörde även situationen för rättsstatens principer i Polen samt de grundläggande värderingarna i Ungern.

EU:s fleråriga budgetram 2021–2027

På mötet fick EU-ministrarna möjlighet att ge sin syn på hur EU:s långtidsbudget ska se ut inför de fortsatta förhandlingarna.

Förberedelser inför Europeiska rådet 13–14 december

EU-ministrarna behandlade ett första utkast till slutsatser till Europeiska rådets möte 13–14 november.

Planeringsterminen och EU-kommissionens arbetsprogram för 2019

Ordförandelandet Österrike presenterade en färdplan för den europeiska terminen 2019, ett ramverk i EU för att förenkla rapporteringen och granskningen av makroekonomiska obalanser inom EU-länderna. På mötet presenterade EU-kommissionen även sitt arbetsprogram för 2019.

EU-minister Ann Linde företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Ann Linde och Michel Barnier
EU- och handelsminister Ann Linde träffade bland annat Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare för brexit, i samband med mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 12 november. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Genvägar

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.