Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit på extramöte i EU:s ministerråd

Publicerad

Måndagen 19 november träffas ministrarna med ansvar för EU-frågor för att behandla brexitförhandlingarna inför ett extrainsatt möte i Europeiska rådet.

Utkast till avtal klart

Efter långa förhandlingar finns sedan 14 november ett förslag till avtal om Storbritanniens utträde ur EU den 29 mars 2019. Avtalet ska nu godkännas dels i Storbritannien och dels av stats- och regeringscheferna i de 27 andra EU-länderna, samt av Europaparlamentet.

Förhandlarna har också kommit överens om en politisk deklaration om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

EU-ministrar träffas innan extrainsatt möte i Europeiska rådet

För att förbereda stats- och regeringschefsmötet kommer ministrarna med ansvar för EU-frågor att träffas måndagen 19 november. På mötet kommer EU:s chefsförhandlare Michel Barnier att informera ministrarna om det framförhandlade avtalsförslaget.

Det extrainkallade mötet för stats- och regeringscheferna är planerat till 25 november. Stats- och regeringscheferna kommer då att ta ställning till om de för EU:s räkning kan ge klartecken för att gå vidare och överlämna utträdesavtalet till Europaparlamentet för godkännande. Efter det ska ministerrådet anta utträdesavtalet.

Europeiska rådet ska också ta ställning till en politisk förklaring om ramverket för det framtida samarbetet mellan EU och Storbritannien.

EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige på mötet i Bryssel. Mötet sker inom ramen för EU:s ministerråd för allmänna frågor i så kallat EU27-format utan Storbritannien.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om mötet om brexit i ministerrådet 19 november

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Genvägar

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.