Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Steg framåt i utvecklingen av EU:s ramprogram för forskning

Publicerad

På konkurrenskraftsrådet andra mötesdag 28 september arbetade EU-ländernas ministrar för forskningsfrågor med ramprogrammet Horisont Europa.

Malin Cederfeldt Östberg
EU:s ramprogram för forskning, Horisont Europa, stod på dagordningen när EU-ländernas ministrar för högre utbildning och forskning träffades i Bryssel 28 september. Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021–2027

Ministrarna diskuterade vissa nyckelfrågor inom förhandlingen av Horisont Europa, det vill säga EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2021–2027. Förslaget är en del av förslaget till EU:s fleråriga budgetram för 2021-2027 och uppgår till 100 miljarder euro i löpande priser för hela perioden.

Ramprogrammet Horisont Europa består av tre så kallade pelare: Öppen vetenskap, Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft samt Öppen innovation.

Mer specifikt handlade ministrarnas diskussion om den rättsliga grund som EU-kommissionen föreslagit och som medlemsstaterna ifrågasätter.

Vidare togs den så kallade innovationsklyftan i Europa upp, det vill säga hur länder som är svagare inom forskning och innovation kan utvecklas på bästa sätt. Därtill behandlades innehåll och struktur i den del av programmet som syftar till att lösa olika globala utmaningar såsom hälsa, energi, klimat och säkerhet.

Programplanering inför Horisont Europa

Vid ett ministermöte i Wien den 17 juli hölls en första diskussion om utformningen av den så kallade strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa. Processen syftar till att skapa en brygga mellan beslutet om det sjuåriga ramprogrammet och de tvååriga arbetsprogrammen.

Den 28 september fortsatte diskussionen och ministrarna enades om vägen framåt. ”Missions” och ”Partnerskapsprogram” ska anges i förordningen för programmet medan övriga delar av planeringen kommer att ske via en särskild programkommitté.

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog i mötet. 

Mötet ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 28 september