Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och migration när stats- och regeringscheferna möts

Publicerad

Brexit, migration och inre säkerhet står på agendan när statsminister Stefan Löfven träffar sina kollegor i Europeiska rådet 18 oktober. EU-ledarna kommer även att ta upp utrikesrelaterade frågor.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Brexit på onsdag kväll

På onsdag kväll träffas stats- och regeringscheferna i formatet EU27, det vill säga alla förutom Storbritannien. EU-ledarna kommer att få en rapport från de pågående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och möjlighet att diskutera förhandlingsläget.

Migration och inre säkerhet

Stats- och regeringscheferna kommer att behandla migration och kontroll av EU:s yttre gränser vid mötet. Arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och arbetet med det gemensamma asylsystemet är några av frågorna som kommer upp. Återvändande och gemensam gräns- och kustbevakning är andra frågor som stats- och regeringscheferna kan komma att beröra.

På mötet ska stats- och regeringscheferna även följa upp en tidigare diskussion om inre säkerhet med att diskutera desinformation och yttre påverkan inför EU-valet.

Relationer med länder utanför EU

Stats- och regeringscheferna kommer även att beröra EU:s yttre förbindelser, exempelvis med Afrika och Arabförbundet.

 

 

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven möter pressen inför Europeiska rådets möte 17 oktober. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte 17-18 oktober på rådets webbplats

Genvägar

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.