Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och migration i fokus på Europeiska rådet

Publicerad

Stats- och regeringscheferna diskuterade brexit, migration och inre säkerhet när de träffades i Europeiska rådet den 17–18 oktober. Statsminister Stefan Löfven och hans kollegor tog även upp EU:s relationer med Arabförbundet samt EU:s förhandlingsmandat inför klimatkonferensen COP24.

Brexit

Efter att ha hört Storbritanniens premiärminister Theresa May träffades stats- och regeringscheferna i formatet EU27, alla förutom Storbritannien, på onsdag kväll. EU-kommissionens chefsförhandlare Michel Barnier rapporterade från de pågående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU. EU-ledarna diskuterade förhandlingsläget och uttryckte stöd för Barnier men konstaterade också att tillräckliga framsteg inte gjorts för att sammankalla ett möte i november.

Migration och inre säkerhet

Migration och kontroll av EU:s yttre gränser var en av huvudpunkterna på mötet. Stats- och regeringscheferna diskuterade arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och arbetet med det gemensamma asylsystemet. De berörde också återvändande samt gemensam gräns- och kustbevakning.

EU-ledarna diskuterade även hur den inre säkerheten i EU ska förbättras. I slutsatserna nämns att EU:s arbete för att motverka desinformation, till exempel vid EU-val, ska stärkas, liksom arbetet mot cyberrelaterade hot.

Relationer med länder utanför EU och inför COP24

EU:s yttre förbindelser, exempelvis med Arabförbundet och de kommande klimatförhandlingarna inför COP24 i Katowice, Polen var också uppe till diskussion.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Statsminister Stefan Löfven med flera EU-ledare
EU:s stats- och regeringschefer diskuterade brexit, migration och inre säkerhet när de träffades i Bryssel 17–18 oktober. På dagordningen stod också EU:s relationer med Arabförbundet och den kommande klimatkonferensen COP24 i Katowice i december. Foto: Europeiska rådet

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte 17-18 oktober på rådets webbplats

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Genvägar

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.