Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige ordförande för det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018

Publicerad

I år var det Sveriges tur att stå värd för det nordiska rättschefsmötet. UD:s rättschef Elinor Hammarskjöld och medarbetare på UD:s enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt diskuterade aktuella folkrättsliga frågor med nordiska motparter. De 17 deltagarna berörde bl.a. arbetet med den internationella brottmålsdomstolen (ICC), folkrättsliga frågor som aktualiseras i säkerhetsrådet och generalförsamlingens sjätte utskott samt förberedelserna för Rödakors- och rödahalvmånekonferensen 2019.

Deltagarna vid det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018.
Deltagarna vid det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018. Foto: Regeringskansliet

Konferensen ägde rum i Jukkasjärvi, cirka 2 mil från Kiruna. Väl i Kiruna besökte deltagarna LKAB:s gruva - världens största underjordiska järnmalmsgruva med föredrag i besöksområdet på 500 meters djup.

Sametingets kommunikatör, Marie Enoksson, deltog i en informell lunch där hon bland annat berättade för deltagarna om Sametingets arbete i Sverige, dess motsvarigheter i de nordiska grannländerna och några aktuella rättsliga utmaningar.