Artikel från Kulturdepartementet

Ny områdesindelning ska ge bättre uppföljning av segregationsarbetet

Publicerad

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation. Indelningen ska bland annat fungera som underlag vid nya insatser mot segregation.

Den nya områdesindelningen innebär att mindre delområden slås ihop till namnsatta bostadsområden. På så sätt möjliggörs bland annat en mer ändamålsenlig uppföljning av områdesspecifika variationer av socioekonomisk segregation inom kommuner och mellan områden i hela landet. Områdesindelningen kommer därför att förbättra möjligheterna att följa utvecklingen vad gäller socioekonomisk segregation i Sverige.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2019 och slutrapporteras senast den 16 december 2019.