Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s långtidsbudget, brexit och rättsstatens ställning i Polen på Allmänna rådet

Publicerad

EU:s fleråriga budgetram, Storbritanniens utträde ur EU och rättsstatens ställning i Polen var några av de ämnen EU- och handelsminister Ann Linde behandlade tillsammans med sina EU-kollegor när de möttes i Allmänna rådet 18 september.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige när brexit, EU:s långstidsbudget och rättstatens ställning i Polen behandlades. Foto: EU-representationen

EU:s långtidsbudget

Ministrarna inledde mötet med att behandla EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027. Under diskussionen fick alla ministrar möjlighet att föra fram sina prioriteringar för den kommande budgetperioden.

Lagstiftningsplanering och Europeiska rådet i oktober

I kölvattnet av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i Europeiska unionen, 12 september, diskuterade ministrarna EU-kommissionens prioriteringar och mål för 2019. Rådet utvärderade också de lagstiftningsförslag som håller på att behandlas med tanke på att Europaparlamentets mandatperiod löper ut 2019.

Ministrarna inledde även förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte och diskuterade dagordningen. Migration, inre säkerhet och utrikespolitiska frågor kommer sannolikt att vara några av frågorna på Europeiska rådets möte 18 oktober.

Rättsstatens ställning i Polen

Rådet höll en utfrågning om rättsstatens tillstånd i Polen. Utfrågningen skedde enligt samma former som under mötet i Allmänna rådet 26 juni 2018.

Allmänna rådet ska återkomma till frågan.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier informerade rådet i konstellationen EU27, det vill säga utan att Storbritannien deltog, om läget i brexitförhandlingarna efter de senaste förhandlingsomgångarna mellan EU och Storbritannien. Ministrarna fick tillfälle att diskutera läget och det fortsatta arbetet.

Allmänna rådets möte ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Allmänna rådets möte 18 september på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.