Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit, migration och inre säkerhet på informellt möte i Europeiska rådet

Publicerad

När statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett informellt toppmöte i Europeiska rådet 19–20 september ska de diskutera migration och inre säkerhet. Storbritanniens utträde ur EU, brexit är också på dagordningen.

Stefan Löfven, Donald Tusk
Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och statsminister Stefan Löfven från ett tidigare tillfälle. Foto: Europeiska rådet

Migration

Stats- och regeringscheferna inleder mötet med att diskutera migration. I sin kallelse till mötet konstaterar Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att antalet migranter som anlänt irreguljärt nu är lika lågt som före migrationskrisen och uppmanar EU-ledarna att ha en konstruktiv dialog om hur EU tillsammans ska gå vidare.

Inre säkerhet

På mötet kommer EU-ledarna också att diskutera hur den inre säkerheten i EU ska stärkas, till exempel med ökat polissamarbete, bättre samarbete mellan rättsvårdande myndigheter som polis och domstolar och att öka kunskapen om internetsäkerhet.

Brexit

Mötet avslutas med att stats- och regeringscheferna i konstellationen EU27, det vill säga utan Storbritannien, tar upp brexit. EU:s chefsförhandlare Michel Barnier inleder diskussionen med att ge en bild av förhandlingarna, sex månader innan Storbritanniens utträde ur EU. EU-ledarna kommer sedan att diskutera de framsteg som gjorts och hur man ska gå vidare där förhandlingarna visat sig problematiska.

Stats- och regeringscheferna antar inga slutsatser på informella möten.

Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige på mötet i Salzburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets informella möte 19-20 september

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sammanträdet i EU-nämnden

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med EU-nämnden i riksdagen inför mötet. Se sändningen i efterhand.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om brexit