Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 34

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Fredsprocessen i Mellanöstern, Afghanistan, ISIL/al-Qaida, Burundi, Mali.

I onsdags genomfördes det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern. Rådet briefades av undergeneralsekreterare Rosemary DiCarlo, chef för FN:s politiska avdelning (DPA), som särskilt framhöll den svåra humanitära situationen i Gaza. Situationen i Gaza stod också i fokus under de slutna konsultationerna. Sverige välkomnade de ansträngningar som gjorts av bland andra FN-samordnaren, Nickolay Mladenov, för att de-eskalera situationen. Sverige och flera andra rådsmedlemmar, liksom DiCarlo i sin briefing, lyfte också FN-organet UNRWA:s centrala roll och dess akuta behov av finansiering.

Se ambassadör Carl Skaus uttalande till media före mötet.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

På initiativ av Nederländerna hölls därefter ett extrainsatt möte om Afghanistan som en uppföljning på det ordförandeskapsuttalande som antogs den 23 juli (se veckobrev 30) där rådet bad om en uppdatering om förberedelserna inför valet i höst. Miroslav Jenča, biträdande chef för DPA, briefade rådet. Diskussionen berörde även det försämrade säkerhetsläget och den afghanska regeringens initiativ till en vapenvila under högtiden Eid-al-Adha. Flertalet rådsmedlemmar framhöll regeringens fredsansträngningar. Sverige betonade bland annat vikten av kvinnors deltagande i valprocessen och vikten av civilsamhällets roll i fredsansträngningarna.

Torsdagen inleddes med en tyst minut i säkerhetsrådet för att uppmärksamma den tidigare generalsekreteraren Kofi Annans bortgång.

Den tysta minuten i rådet kan ses här.

Den tysta minuten kan även ses i denna tweet från utrikesministern.

Det därpå följande mötet handlade om ISIL (Daesh) och al-Qaida med avstamp i generalsekreterarens halvårsvis återkommande strategiska rapport på detta tema. Ordförande för mötet var Storbritanniens utrikesminister Jeremy Hunt. Utöver briefers från FN-systemet deltog forskaren Dr. Joana Cook från International Centre of the Study of Radicalisation. Diskussionen fokuserade på hotet mot internationell fred och säkerhet från ISIL och al-Qaida. Frågan om det höga antalet kvinnor och minderåriga som var involverade i ISIL:s aktiviteter berördes. Sverige lyfte särskilt fram konfliktförebyggande åtgärder och genomförandet av den hållbara utvecklingsagendan som viktiga delar i arbetet mot terrorism.

FN:s egensammanfattning av mötet kan läsas här.

Under veckan har rådet också antagit två pressmeddelanden. I onsdags publicerades ett pressmeddelande om Burundi. I uttalandet betonar säkerhetsrådet särskilt vikten av att respektera och efterleva Arusha-avtalet. I fredags publicerades rådets pressmeddelande med anledning av det nyligen genomförda presidentvalet i Mali.

Läs uttalandet om Burundi. 

Läs uttalandet om Mali.