Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 32

Publicerad

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Irak, Georgien, Västsahara, Burundi, Sydsudan och Jemen. Slutsatser om barn och väpnad konflikt i DR Kongo. Rådsprodukter om två av FN:s regionala kontor i Afrika. Pressuttalande om attack mot UNIFIL.

Säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, som leds av Sverige, antog på tisdagen slutsatser om barn och väpnad konflikt i DRK som innehåller tydliga rekommendationer till regeringen, väpnade grupper, FN-systemet, givare och andra grupper.

Ett uttalande, som innefattar slutsatserna, gjordes därefter av Sverige i egenskap av arbetsgruppens ordförande.

Läs uttalandet.

Onsdagen inleddes med briefing och konsultationer om Irak och FN-missionen UNAMI. FN:s särskilde Iraksändebud Jan Kubis uppmärksammade bl a de protester som ägt rum i landet under senare tid och välkomnade den manuella omräkningen av valresultaten. Den särskilt inbjudne briefern Suzan Araf Maroof från organisationen Women Empowerment Organization betonade att sexuellt och könsbaserat våld förekom i alarmerande utsträckning och att irakiska kvinnors säkerhet var tydligt kopplat till deras deltagande i beslutsfattande. Även ambassadör Philip Spoerri från Internationella Rödakorskommittén briefade församlingen, med fokus på frågan om försvunna personer och egendom i samband med Gulfkriget 1991.

Efter de slutna konsultationerna förmedlade Storbritanniens ambassadör, i egenskap av rådets ordförande, säkerhetsrådets syn på bl a regeringsbildningen i Irak.

Se uttalandet.

Se mötet här (civilsamhällesbriefern Arif Maroofs uttalande 00:22:40 in i inslaget).

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Därefter diskuterades, bakom lyckta dörrar, situationen i Georgien med anledning av 10-årsdagen av inledningen av kriget mellan Ryssland och Georgien. Ämnet togs upp under dagordningspunkten "Övriga frågor" på begäran av Sverige, Polen, Nederländerna, Frankrike och USA. Assisterande generalsekreterare för politiska frågor från FN:s politiska kontor (DPA) Taye-Brook Zerihoun briefade rådet vid mötet.

Efter mötet gjorde Storbritannien ett uttalande å den så kallade likasinnade gruppens vägnar, där Sverige ingår.

Se uttalandet (vid 04:45).

Dagen avslutades med slutna konsultationer om Västsahara. Horst Köhler, FN:s generalsekreterares personlige sändebud i frågan, redogjorde för den politiska processen rörande Västsahara, med fokus på den regionala rundresa som Köhler företog den 23 juni-1 juli. Vid mötet betonade Sverige vikten av att återstarta förhandlingsprocessen – i vilken kvinnor behöver ingå – och att detta behövde ske utan förhandsvillkor och i god anda. Fullständigt stöd gavs till sändebudet Köhler och FN-processen.

Under torsdagen hölls öppen briefing följt av slutna konsultationer om situationen i Burundi. Generalsekreterarens särskilde Burundisändebud Michel Kafando briefade rådet under den öppna delen och en representant för FN:s MR-kontor (OHCHR) deltog i de slutna konsultationerna. Fokus låg på den politiska utvecklingen i Burundi, liksom den östafrikanska medlingen och mänskliga rättigheter. Säkerhetsrådet uttryckte starkt stöd för de regionala ansträngningarna samt för Arushaavtalet och en inkluderande politisk dialog. Sverige välkomnade positiva utvecklingen men uttryckte djup oro över kränkningar av mänskliga rättigheter i landet och bristen på förbättring i detta avseende. Sverige uppmanade även till att OHCHR tillåts arbeta i landet.

Läs Sveriges anförande. 

Se Sveriges anförande (00:36:12 in i inslaget).

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

På begäran av Sverige, Nederländerna, Kuwait och Elfenbenskusten, diskuterades den humanitära situationen i Sydsudan vid extrainsatta konsultationer på fredagen. Briefers var undergeneralsekreterare Mark Lowcock tillika chef för FN:s humanitära kontor (OCHA), FN:s Sydsudansändebud Nicholas Haysom och FN-missionen UNMISS:s chef David Shearer. Mötet var en uppföljning till en not från OCHA – med referens till resolution 2417 (2018) – som cirkulerades i juli. Resolution 2417, som rör kopplingen mellan konflikt och hunger, tillkom tidigare i år på svenskt initiativ. Rådets medlemmar berörde även det fredsavtal som slöts mellan sydsudanesiska parter den 5 augusti.

Storbritanniens ambassadör förmedlade efter mötet till media att rådets medlemmar var oroade över omfattningen av osäkerheten kring tillgången på livsmedel och att de konstaterade frågans direkta koppling till konflikten i Sydsudan. Rådet välkomnade även regionens ansträngningar som ledde fram till fredsavtalet den 5 augusti men konstaterade samtidigt att stora utmaningar återstod och att alla parter måste upphöra med våld.

Se uttalandet.

Därefter diskuterades Jemen, på begäran av Bolivia, Nederländerna, Peru, Polen och Sverige. Skälet till initiativet var den attack som ägt rum i staden Sa'ada föregående dag och inneburit att minst 29 barn omkommit. Assisterande generalsekreterare Tayé-Brook Zerihoun från FN:s politiska kontor (DPA) redogjorde situationen för församlingen. Vid mötet fördömde Sverige attacken.

Rådet enades om ett par korta budskap, däribland en uppmaning om en trovärdig och transparent utredning av händelsen.

Se uttalandet.

Läs utrikesminister Margot Wallströms tweet om attacken.

Under fredagen antogs även två ordförandeskapsuttalanden. I – det av Elfenbenskusten och Sverige framtagna – uttalandet som rör Sahelregionen och FN:s kontor för Västafrika (UNOWAS) uppmärksammas bland annat vikten av kvinnors politiska deltagande och genderperspektiv i strategier för att bemöta grundorsaker till konflikt och våldsam extremism och att beakta klimatförändringarnas effekter. Därtill betonas den övergripande betydelsen av tidig varning, förebyggande och samlade och regionala ansatser.

Läs uttalandet som rör Sahelregionen och FN:s kontor för Västafrika.

Det andra uttalandet är kopplat till mandatförnyelsen av FN:s kontor för Centralafrika (UNOCA), vars treåriga mandat löper ut i slutet av månaden. Sverige har i förhandlingarna genomdrivit starkare språk kopplat till kvinnor, fred och säkerhet samt stärkt det humanitära språket och även verkat för en särskild referens till situationen i Kamerun.

Läs uttalandet kopplat till mandatförnyelsen av FN:s kontor i Centralafrika.

Säkerhetsrådet antog även under veckan ett pressmeddelande som fördömde en attack mot FN-styrkan i Libanon (UNIFIL) i staden Majdal Zun den 4 augusti.

Läs pressmeddelandet.