Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 31

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Somalia (AMISOM), sanktionsregimen för Somalia/Eritrea, Storbritannien tar över ordförandeskapet för augusti, Syrien (kem), Jemen.

I måndags antog säkerhetsrådet resolution 2431 som förlänger mandatet för AUs insats i Somalia (AMISOM) till den 31 maj 2019. Därefter genomfördes det sista mötet under Sveriges ordförandeskap då rådet diskuterade sanktionsregimen avseende Somalia och Eritrea. Kazakstans FN-ambassadör, Kairat Umarov, återrapporterade till rådet i egenskap av ordförande för sanktionskommittén och efter sitt besök till regionen i maj. Säkerhetsrådet kunde under mötet enas om budskap som återupprepade stöd för den överenskommelse som slöts den 9 juli mellan Etiopien och Eritrea (se veckobrev 28), uttryckte stöd för närmandet mellan Eritrea och Somalia samt för Etiopiens ansträngningar för att normalisera relationen mellan Eritrea och Djibouti.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Sveriges ordförandeskap avslutades i tisdags. Sverige genomförde en informell briefing om månadens arbete för samtliga medlemsstater i FN. FN-ambassadör Olof Skoog hade också en längre pressbriefing som kan ses här.

Se pressbriefingen.

Läs en sammanfattning om ordförandeskapet i 10 punkter.

Under augusti månad är Storbritannien ordförande. I onsdags antogs arbetsprogrammet. På agendan står bland annat Syrien, Jemen, Irak, Västsahara, Libanon (UNIFIL), Myanmar, Mali samt ett tematiskt möte om medling.

Läs månadsprogrammet i dess helhet.

I torsdags hölls det månatliga mötet om Syrien i kemvapenspåret i form av slutna konsultationer. FN-sekretariatet briefade rådet om den senaste utvecklingen vad gäller avvecklingen av det syriska kemvapenprogrammet på basis av resolution 2118.

Under torsdag eftermiddag diskuterade rådet situationen i Jemen. Generalsekreterarens särskilda sändebud Martin Griffiths briefade rådet, liksom företrädare för FN:s humanitära kontor OCHA. Griffiths redogjorde för sin plan att bjuda in konfliktens parter till Genève för konsultationer den 6 september och betonade vikten av en politisk process. OCHA redogjorde för den mycket allvarliga humanitära situationen. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte stöd för Griffiths ansträngningar och samtalen i Genève. Sverige underströk även bland annat vikten av att internationell humanitär rätt respekterades samt av att inkludera kvinnor i politiska konsultationer.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Läs Sveriges anförande.