Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 29

Publicerad

Veckan som gått i säkerhetsrådet: Afrika i fokus denna vecka med möten som rört Libyen, Sahel och Västafrika, samarbetet mellan Afrikanska Unionen och FN samt mellan FN:s säkerhetsråd och AU:s fred och säkerhetsråd (AUPSC). Därtill diskuterades Cypern.

Sveriges tredje vecka som rådsordförande inleddes med briefing och slutna överläggningar om Libyen, varvid FN-sändebudet Ghassen Salamé briefade rådet. Det politiska läget var svårt, inte minst med anledning av stridigheterna i staden Derna och i "oljebältet" i östra delen av landet. De libyska aktörerna uppmanades genomföra åtagandena från Pariskonferensen den 29 maj. Efter mötet förmedlade Sverige de viktigaste punkterna till media från de interna rådsdiskussionerna, däribland att sändebudet har rådets fulla stöd och att rådet betonade sitt stöd för en politisk process som innefattar inklusiva och trovärdiga val.

Läs utrikesminister Margot Wallströms tweet om Libyen.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Senare samma vecka antogs ett pressuttalande om situationen i Libyen. På svenskt initiativ inkluderades referenser till kvinnors representation och deltagande i de politiska processerna. 

Läs pressuttalandet här.

Under tisdagen hölls briefing och konsultationer om FN:s regionala kontor för Västafrika och Sahel, UNOWAS. Generalsekreterarens särskilde representant Mohammed Ibn Chambas briefade rådet om händelseutvecklingen i regionen. Chambas beskrev positiva tendenser såsom ökad demokratisering, men även ökade risker i form av våldsam extremism och sviktande säkerhetssituationer. Säkerhetsrådets medlemmar uttryckte stöd för UNOWAS arbete och uppmuntrade regionens länder att genomföra nödvändiga reformer.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Under tisdagen hölls även konsultationer om Cypern och FN:s insats UNFICYP. Generalsekreterarens särskilda sändebud Elizabeth Spehar deltog. Insatsens mandat ska förlängas under juli månad.

Under onsdagen hölls det årliga mötet om samarbetet mellan FN och Afrikanska unionen (AU). Kabinettssekreterare Annika Söder ledde mötet. Deltog gjorde även AU:s kommissionär för fred och säkerhet Smaïl Chergui och chefen för FN:s AU-kontor Sahle-Work Zewdek, som briefade rådet om sin syn på det strategiska partnerskap som finns mellan de båda organisationerna. Flertalet av rådets medlemmar uttryckte starkt stöd för samarbetet och det engagemang som fanns från båda organisationernas respektive ledning. Kabinettssekreterare Söder underströk vikten AU:s arbete för fred och säkerhet, och framhöll den viktiga roll som AU spelade.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Under torsdagen hölls det årliga konsultativa mötet mellan säkerhetsrådet och AU:s freds- och säkerhetsråd – det tolfte i ordningen. Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog ledde mötet för säkerhetsrådets del, i egenskap av juli månads ordförande. Vid mötet diskuterades samarbetet mellan de båda råden, och hur det kan stärkas. I anslutning till mötet antogs en gemensam kommuniké genom vilken de båda råden bland annat uttrycker starkt stöd för samarbetet, betonar vikten av att val i DR Kongo kan genomföras den 23 december samt framhåller att en politisk lösning på konflikten i Sydsudan är nödvändig. Att kommunikén kunde antas redan i samband med mötet – tidigare år har dess utfärdande dröjt flera månader efter konsultationernas genomförande – är viktigt i sig då det stärker relevansen för såväl kommunikén som detta samarbetsformat mellan de två råden.

Läs den gemensamma kommunikén.