Artikel från Utrikesdepartementet

Somalia Partnership Forum stöttar positiv utveckling i Somalia

Publicerad

För att stötta freds- och demokratiprocessen i Somalia står utrikesminister Margot Wallström och EU:s höga representant Federica Mogherini tillsammans med Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed som värdar för en konferens i Bryssel 16-17 juli.

Mötet, Somalia Partnership Forum (SPF), är ett återkommande internationellt forum för Somalias freds- och utvecklingsprocesser. Det utgör ett tillfälle att uppmärksamma de framsteg som gjorts hittills i Somalia och sätta upp mål för det kommande halvåret inom områdena politik, säkerhet, ekonomisk återhämtning och humanitära frågor. Högnivåkonferensen samlar utrikesministrar och andra representanter för det internationella samfundet.

Under mötesdagarna träffas deltagarna i olika former för att tillsammans staka ut den gemensamma vägen framåt inom en rad olika områden. Detta års möte kommer att fästa särskilt stor vikt vid kvinnors rättigheter och meningsfulla deltagande i det somaliska samhället och politiken.

Säkerhet, demokrati och ekonomisk utveckling i fokus
Utvecklingen i Somalia går försiktigt framåt och visar på en rad positiva resultat. Regeringen, som är på plats sedan mars 2017, har en reformagenda som prioriterar säkerhet, ekonomi och fördjupad demokratisering. En framgång är att parlamentet efter det senaste valet nu består av 25 procent kvinnor.

Fred och stabilitet förutsättningar för fortsatta framsteg
Freden och säkerheten i Somalia har förbättrats även om situationen fortfarande är skör. Terrornätverket Al-Shabab hotar säkerheten i landet och kontrollerar de södra delarna av det somaliska territoriet. Gulfkrisen och kriget i Jemen riskerar också att ha en destabiliserande effekt på Somalia, på grund av de många politiska och ekonomiska kopplingarna i regionen.

Säkerhet och politisk stabilitet är ett grundkrav för att regeringens reformprogram ska lyckas. Sverige anser att det är viktigt att det internationella samfundet står upp för sina åtaganden i Somalia, för att förstärka den positiva utvecklingen i landet. Somalia Partnership Forum är ett sätt att stötta Somalia och följa upp gemensamma målsättningar.

Ekonomisk återhämtning
Vid mötet kommer deltagarna också att diskutera prioriterade ekonomiska reformer för att öka den ekonomiska tillväxten och välståndet för hela befolkningen, inklusive unga och kvinnor. Att skapa dialog mellan olika aktörer är en del i arbetet. Bra förutsättningar för investeringar är en annan viktig del. På mötet kommer deltagarna också att diskutera den fortsatta vägen mot framtida skuldavskrivningar för Somalia.

Kvinnors deltagande i det politiska livet
Mötet kommer att ta upp vikten av att kvinnor deltar i det politiska livet för att skapa fred och stabilitet. Kvinnors deltagande är också viktigt i demokratiseringsprocessen och för den ekonomiska återhämtningen samt i det förebyggande arbetet mot våldsam extremism och terrorism.

Bakgrund till Somalia Partnership Forum i juli
I maj 2017 hölls ett liknande möte i London då deltagarna kom överens om ett partnerskap för Somalia med målet att säkra fred och välstånd. Ett uppföljande möte ägde rum i Mogadishu i december 2017 och då fastslog deltagarna en plan för att landet ska ta ansvar för sin egen fred, säkerhet och stabilitet. Mötet i Bryssel 16–17 juli är en uppföljning av dessa konferenser.

Framtida samarbete och ny svensk samarbetsstrategi för Somalia
På mötet hoppas Sverige, EU och Somalia kunna komma överens om åtaganden för hur Somalia bäst ska få långsiktigt stöd med den politiska, ekonomiska och säkerhetsrelaterade utvecklingen i landet.

Sverige antog nyligen en ny samarbetsstrategi för Somalia som gör Sverige till den fjärde största givaren i landet.