Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Östliga partnerskapet, Libyen och Nordkorea på utrikesministermöte

Publicerad

Samarbetet i det Östliga partnerskapet, Libyen och Nordkorea var några av frågorna som utrikesminister Margot Wallström diskuterade med sina kollegor från EU-länderna 16 juli. Ministrarna fick även en genomgång av de aktuella utrikespolitiska frågorna när EU:s höga representant Federica Mogherini inledde mötet.

Margot Wallström
Utrikesminister företrädde Sverige på EU:s utrikesråd 16 juli. EU:s östliga partnerskap, Libyen och Nordkorea mötets prioriterade frågor. Foto: EU-representationen

Östliga partnerskapet

Utrikesministrarna behandlade samarbetet med länderna öster om i EU i det så kallade Östliga partnerskapet, inför ministermötet i oktober. Utrikesministrarna bekräftade EU:s åtagande i fråga om regionen, reformagendan och de tjugo prioriteringar som ska uppnås fram till 2020. Syftet är att uppnå stärkt ekonomi, samhällsstyrning och ett starkare samhälle.

Rådet bekräftade att en skräddarsydd och differentierad strategi fortsätter att vara relevant för att de sex länderna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina) ska kunna välja sin ambitionsnivå i förbindelserna med EU.

Ministrarna noterade också de framsteg som gjorts i de sex länderna. De betonade också behovet av att stärka reformarbetet på områden som samhällsstyrning, rättvisa, kampen mot korruption, ekonomisk reform och företagsklimatet.

Nordkorea och Libyen

Situationen i Nordkorea efter toppmötet mellan USA och Nordkorea och den pågående dialogen mellan Nord- och Sydkorea var också ett ämne för diskussion på mötet. Ministrarna behandlade även situationen i Libyen och EU:s höga representant Federica Mogherini rapporterade från sitt besök i landet den 14 juli.

Mötet i EU:s utrikesråd ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.