Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Säkerhet och försvar, Jemen och Afrikas Horn på utrikes- och försvarsministermöte

Publicerad

När utrikes- och försvarsministrarna i EU-länderna träffades måndag 25 juni diskuterade de EU:s försvarssamarbete, Pesco. Utrikesministrarna fortsatte sedan diskussionerna om situationen i Jemen och på Afrikas horn.

Margot Wallstström Peter Hultqvist
Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige på mötet i EU:s utrikesråd 25 juni. EU:s säkerhets- och försvarssamarbete liksom situationen i Jemen, Jordanien och på Afrikas horn behandlades. Foto: EU-representationen

Säkerhet och försvar och Nato-samarbete

Som första punkt på dagordningen diskuterade utrikes- och försvarsministrarna utvecklingen av EU:s arbete på säkerhets- och försvarsområdet. De antog rådslutsatser om säkerhets- och försvarssamarbetet och beslutade om styrningsregler för framtida Pesco-projekt.

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg diskuterade utrikes- och försvarsministrarna också samarbetet mellan EU och Nato.

Jemen

Utrikesministrarna behandlade den allvarliga situationen i Jemen tillsammans med FN:s särskilda sändebud Martin Griffith. I Jemen pågår en mycket allvarlig humanitär kris. Griffith informerade om den fredsplan som han presenterade för FN:s säkerhetsråd 18 juni.

Afrikas horn och Jordanien

Utrikesministrarna behandlade även situationen på Afrikas horn och utvecklingen i regionen runt Röda havet. Som sista punkt hade utrikesministrarna att ha en övergripande diskussion om situationen i Jordanien.

Utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 25 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.