Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

USA och handelsavtal med Australien och Nya Zeeland på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas handelsministrar möts 22 maj ska de besluta om framtida förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland. De kommer att anta slutsatser om hur EU ska förhandla och ingå handelsavtal samt följa upp situationen i WTO. De kommer också att diskutera avtal med Japan och Singapore samt EU:s handelsrelationer med USA.

Anna Linde
Att utveckla handeln är centralt i EU:s gemensamma utrikespolitik. När EU-ländernas handelsministrar möts i Bryssel 22 maj står handelsrelationer med flera länder, bland annat Japan, USA och Australien på dagordningen. EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på mötet. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland

Ministrarna kommer sannolikt att fatta beslut om att ge EU-kommissionen mandat att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Australien och Nya Zeeland.

Rådsslutsatser om att förhandla och ingå frihandelsavtal

Handelsministrarna kommer också att diskutera förhandling och ingående av frihandelsavtal på det bulgariska ordförandeskapets initiativ. Syftet med diskussionerna är att tydliggöra roll-och ansvarsfördelningen mellan EU-kommissionen, ministerrådet och medlemsländerna i förhandlingar om frihandelsavtal för att stärka EU:s position i kommande förhandlingar.

Efter WTO:s ministerkonferens

Handelsministrarna kommer att diskutera situationen i Världshandelsorganisationen, WTO. En utgångspunkt för diskussionen är den elfte ministerkonferensen i Buenos Aires i december 2017. Viktiga frågor för WTO framöver är e-handel, tjänster, jordbruksfrågor och fiskesubventioner.

Partnerskapsavtal med Japan och frihandelsavtal med Singapore

Handelsministrarna kommer också att behandla utkast till rådslutsatser om att underteckna frihandelsavtal med Japan och Singapore.

EU:s relationer med USA

Under en mer informell diskussion kommer handelsministrarna även att diskutera EU:s relationer med USA på handelsområdet. Bakgrunden är att EU:s undantag från de amerikanska stål- och aluminiumtullarna går ut den 1 juni.

Handels- och EU-minister Ann Linde företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för utrikesrådets möte 22 maj för handelsfrågor

Mer om mötet i utrikesrådet 22 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC