Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s långtidsbudget, rättsstatens ställning och brexit på EU-möte

Publicerad

Dagordningen var diger när EU-ländernas ministrar för EU-frågor möttes i Bryssel 14 maj. De diskuterade rättsstatens ställning i Polen, brexitförhandlingarna och förberedelser inför nästa möte i Europeiska rådet. De höll också en första diskussion om EU:s långtidsbudget.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Lind företrädde Sverige när Allmänna rådet möttes i Bryssel 14 maj. Mötet handlade om läget i brexitförhandlingarna, EU:s långtidsbudget och utvecklingen av rättsstatens principer i Polen samt kommande möte i juni mellan EU-ländernas stats- och regeringschefer. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s långtidsbudget efter 2020

EU-kommissionär Günther Oettinger som ansvarar för EU-budgeten presenterade EU-kommissionens förslag till långtidsbudget för EU-ministrarna. EU:s långtidsbudget sträcker sig från 2021 och sju år framåt. Ministrarna hade sedan en första diskussion om förslaget.

Förberedelser inför Europeiska rådet i juni

EU-ministrarna förberedde också kommande möte i Europeiska rådet, då stats- och regeringscheferna bland annat ska diskutera migration, frågor som handlar om säkerhet och försvar och den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning. Europeiska rådet kommer sannolikt även att anta slutsatser om skatter, innovation och digitala frågor samt ta upp EU:s långtidsbudget.

Rättsstatens principer och Polen

EU-kommissionen uppdaterade ministrarna om situationen för rättsstatens principer i Polen. Ministrarna diskuterade den nuvarande situationen och beslutade att återkomma till frågan på nästa möte, den 26 juni.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier informerade ministrarna om läget i de pågående brexitförhandlingarna. Därefter diskuterade de förhandlingsläget om utestående frågor i utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien och den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

EU-ministrarna förberedde också brexitdelen av Europeiska rådets möte i juni.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)