Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Seminarium om vad Brexit innebär för svensk skogsindustri

Publicerad Uppdaterad

Den 19 april arrangerar UD tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om vad Storbritanniens utträde ur EU kan innebära för den svenska skogsindustrin.

En person sågar ner en tall
Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Regeringen är därför intresserad av att höra hur skogsindustrin förbereder sig för de kommande förändringar brexit kommer innebära. Foto: Melker Dahlstrand

Den svenska skogsindustrin utgör en av Sveriges viktigaste basindustrier och har en nyckelroll i omställningen för att klara övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Den står för ca 10 procent av svensk industris samlade sysselsättning, omsättning och förädlingsvärde. Dessutom är Sverige världens tredje största exportör sammanlagt av papper, pappersmassa och sågade trävaror med ett exportvärde på 130 miljarder kr.

Regeringen är mycket intresserad av att höra hur branschen förbereder sig för de kommande förändringarna, och vilka frågor som ses som särskilt viktiga för dem i de kommande förhandlingarna mellan EU och Storbritannien. Vid seminariet kommer EU- och handelsminister Ann Linde att berätta om regeringens arbete med den pågående förhandlingen om Storbritanniens framtida utträde ur EU och hur det påverkar handel och EU-samarbetet. Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer att berätta om regeringens arbete för att skapa goda förutsättningar för svensk skogsexport, svensk skogsindustri och en växande biobaserad ekonomi.

- Storbritannien har sedan många år varit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Nästan en femtedel av Sveriges export till Storbritannien kommer från skogsindustrin. Därför är det viktigt att vi får ta del av hur branschen förebereder sig för de kommande förändringarna, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.