Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 12

Publicerad

Denna vecka i rådet: Den humanitära situationen i DR Kongo, Syrien, Libanon, Libyen, MINURSO/Västsahara, Tchadsjöregionen, briefing om kopplingen mellan konflikt och hunger, förlängt mandat för expertpanelen för den s.k. 1718-kommittén (Nordkorea), ordförandeuttalande om den s.k. residualmekanismen, pressuttalanden om Demokratiska republiken Kongo (DRK) samt terroristattack i Afghanistan.

Under måndagen hölls en briefing om den humanitära situationen i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Chefen för FN:s humanitära kontor, OCHA, Mark Lowcock, briefade rådet utifrån sitt besök i landet tillsammans med Nederländernas handels- och biståndsminister Sigrid Kaag. Flertalet rådsmedlemmar utryckte stor oro över den mycket allvarliga situationen. Sverige underströk bland annat behovet av ökad humanitär finansiering, vikten av trovärdiga val den 23 december, samt åtgärder för att säkerställa kvinnors fulla och effektiva deltagande i valet. Som uppföljning till mötet antogs ett pressuttalande senare under veckan för att uttrycka oro över den humanitära situationen i DRK.

Läs uttalandet.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.

Se Sveriges anförande (1:14:10 in i inslaget).

Under måndagen antogs även ett ordförandeuttalande om den så kallade residualmekanismen (Mechanism for International Criminal Tribunals), som ansvarar för att utföra ett antal funktioner som tidigare utförts av Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda (ICTR) och Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (ICTY). Uttalandet rör återkommande översyn av mekanismens arbete.

Läs FN:s sammanfattning från mötet och uttalandet i dess helhet.

Ett planerat möte om MR-situationen i Syrien som skulle ägt rum under måndagen, på initiativ av bland andra Sverige, blockerades av ett antal rådsmedlemmar vid en så kallad proceduromröstning och kunde därför inte äga rum (ytterligare information finns att läsa här).

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, prins Zeid Raad al-Hussein, som skulle briefa rådet, fick dock tillfälle att framföra sina budskap vid ett informellt möte (ett s.k. Arría-möte utanför rådets kammare). Sverige uppmanade till fullständig implementering av resolution 2401, underströk behovet av ansvarsutkrävande samt att omedelbart få stopp på det grova kränkningar av mänskliga rättigheter som begicks. Även behovet av upprättande av en ny attributionsmekanism för användningen av kemiska vapen underströks.

Läs Sveriges anförande.

Se Sveriges anförande (43:57 in i inslaget).

Under tisdagen hölls det månatliga mötet i kemvapenspåret i Syrien med briefing av chefen för FN:s nedrustningskontor (UNODA), Izumi Nakamitsu. Denna gång medverkade även generaldirektören för Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) Ahmet Üzümcü. Den senare redogjorde för OPCW:s verksamhet rörande Syrien sedan 2013. Flertalet rådsmedlemmar uttryckte stöd för OPCW:s arbete. Även stöd för en ny attributionsmekanism för ansvarsutkrävande för användning av kemiska vapen uttrycktes av flera medlemmar, inklusive Sverige.

Dessutom diskuterade rådet under tisdagen situationen i Libanon och FN-insatsen UNIFIL i slutet format. Flertalet rådsmedlemmar uttryckte stöd för UNIFIL:s arbete.

På onsdagen antogs säkerhetsrådet resolution 2407 avseende förlängning av mandatet för expertpanelen för 1718-kommittén (DPRK/Nordkorea). Mandatet gäller ytterligare ett år. Resolutionen antogs med konsensus.

Läs resolution 2407.

Därtill hölls briefing och konsultationer om Libyen och FN:s insats UNSMIL. Generalsekreterarens särskilda representant (SRSG), Ghassan Salamé, briefade rådet via videolänk och redogjorde bland annat för arbetet för att möjliggöra genomförande av val innan årets slut. Sverige informerade om arbetet i sanktionskommittén för Libyen i rollen som ordförande för densamma.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.
Se videoupptagning från mötet (Sveriges anförande börjar vid 24:09).

Under onsdagen höll rådet även ett extraordinärt möte i form av slutna konsultationer om situationen i Västsahara och FN-insatsen MINURSO, som uppföljning till resolution 2351. Det särskilda sändebudet Horst Köhler och chefen för FN:s fredsbevarande avdelning (DPKO) briefade. Köhler redogjorde för sina samtal med parterna, och medlemmarna utryckte stort stöd för sändebudets ansträngningar för att den politiska processen skulle återupptas. Diskussionen kom även att handla om MINURSO, vars mandat ska förlängas nästa månad, liksom situationen i buffertzonen i Guerguerat.

Utrikesminister Margot Wallström twittrade i samband med mötet.

Under onsdagen antog rådet ett pressuttalande för att fördöma terroristattacken i Afghanistans huvudstad Kabul samma dag, vilken resulterade i minst 33 dödsoffer och 65 skadade.

Läs uttalandet.

Under torsdagen anordnades en öppen briefing om situationen i Tchadsjöregionen i Västafrika under den övergripande rubriken "fred och säkerhet i Afrika". Nederländerna, som är mars månads ordförande i säkerhetsrådet, ville genom mötet följa upp antagandet av säkerhetsrådets resolution 2349 (2017) och sätta fokus på konflikters grundorsaker. FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohamed briefade rådet via videolänk. Flertalet rådsmedlemmar underströk vikten av att arbeta med konflikters grundorsaker för att bekämpa terrorism i regionen. Sverige underströk i sitt anförande vikten av att FN inklusive säkerhetsrådet blir bättre på att möta risker och hot kopplade till klimatförändringar. Därtill välkomnade Sverige frigivandet av de mer än 100 flickor som hållits kidnappade av Boko Haram i Nigeria.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Under fredagen hölls en öppen briefing om konflikt och hunger. Sverige har varit drivande för att säkerhetsrådet ska diskutera denna fråga och framhöll kopplingen mellan hunger och konflikt samt underströk att säkerhetsrådet behövde adressera denna fråga. Problematiken var tydlig i länder som Jemen, Sydsudan och Somalia. För att möta problematiken behövde folkrätten efterlevas och humanitär finansiering mobiliseras.

Läs Sveriges anförande.

Läs FN:s egen sammanfattning från mötet.