Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Näringsdepartementet

Örebro imponerar inom AI och industriell 3D-printing

Publicerad

Det händer mycket nu inom additiv tillverkning, så kallad industriell 3d-printing, och artificiell intelligens (AI). Region Örebro län och Örebro universitet är exempel där det görs imponerande satsningar helt i linje med regeringens samverkansprogram. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Örebro i mars, där några av Sveriges toppforskare inom AI finns.

 • Två personer tittar på något i ett tekniskt labb.

  Mikael Damberg tillsammans med Henrik Andreasson, forskare Örebro universitet.

  Foto: Jasenka Dobric

 • En person står med VR-glasögon på sig och rör händerna framför en skärm

  Andrey Kiselev med VR-glasögon, forskare Örebro universitet

  Foto: Jasenka Dobric

 • Mikael Damberg sitter och lyssnar på någon som talar runt ett bord

  Mikael Damberg i samtal.

  Foto: Jasenka Dobric

I mars fick Örebro universitet och Örebro region län besök av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Besöket inleddes med ett rundabordssamtal om samverkan mellan innovation, näringsliv och studenter. Studenterna finns med i olika sammanhang bland annat genom Studentuppdrag, vars uppgift är att använda studenters kompetens genom uthyrning till arbetsgivare. På så sätt får studenterna in en fot på arbetsmarknaden genom extrajobb, uppsatspraktik och i slutänden kanske fast arbete efter studierna.

Universitetet visade ministern de satsningar som gjorts inom AI och universitetets robotlabb. På universitetet är flera av de cirka 50 forskarna några av Sveriges toppforskare på området, och de deltar i internationella och europeiska projekt. Örebros AI-forskning är i hög grad fokuserade på tillämpad forskning, till exempel industriella fordon, smarta hem och servicerobotar. Här finns också en ny AI-testbädd, AI.MEE, med särskilt fokus på små och medelstora företag.

Smarter för yrkesverksamma

Ministern besökte också fortbildningsprogrammet Smarter, som utbildar yrkesverksamma inom AI och maskininlärning. Det är ett relativt nystartat program som finansieras inom KK-stiftelsen och som gör det möjligt för lärosäten och näringsliv att tillsammans skräddarsy flexibla kurser för redan yrkesverksamma.

– Omställning är centralt för att Sverige ska kunna vara ledande i den teknikrevolution som pågår just nu. Det är viktigt att vi jobbar med vidareutbildning av dem som redan är i arbetslivet. Örebro universitet har utvecklat korta kurser inom bland annat maskininlärning som industrin kan skicka sina medarbetare på. Detta är bra exempel på livslångt lärande i praktiken som vi behöver många fler av framöver, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Ledande miljöer för industriell 3D-printing

Örebro universitet, Örebroregionen och Karlskoga är en av Sveriges ledande miljöer för industriell 3D-printing, så kallad additiv tillverkning (additive manufacturing – AM). Bland annat genom Saab Dynamics och Lasertech, som är framstående bolag på området. Regionalt har man också TTC, Tillverkningstekniskt Centrum, där AM är en central komponent. Nyligen startades också Amexci AB, en betydande gemensam satsning mellan ett antal stora industriföretag, i syfte att hjälpa bolagen hitta nya applikationsområden för additiv tillverkning. AM är ett prioriterat område i regeringens samverkansprogram "Uppkopplad industri och nya material", och flera Örebro-aktörer har deltagit i arbetet i samverkansprogrammet – bland annat Saab Dynamics. I samverkansprogrammet har ett viktigt arbete handlat om att samla och bättre koordinera de starkaste svenska miljöerna inom AM, däribland Örebroregionen och Karlskoga.

– Örebro är en förebild för resten av Sverige och gör imponerande satsningar som ligger helt i linje med regeringens samverkansprogram. Örebro är en riktig förebild när det gäller prioritering – i linje med ambitionen att regionerna bör arbeta med "smart specialisering" har man gjort tuffa prioriteringar, säger Mikael Damberg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.