Artikel från Utrikesdepartementet

Nordiskt och nordiskt-baltiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt möte i Stockholm 13-14 mars 2018

Publicerad

Kabinettssekreterare Annika Söder bjöd in sina nordiska och nordisk-baltiska kollegor till möte i N5 den 13 mars och i NB8-kretsen den 14 mars, med anledning av Sveriges nuvarande samordningsansvar i N5 och NB8.

Flertalet aktuella dagordningspunkter avhandlades under mötena. Under N5-mötet diskuterades aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor, arbetet i FN:s säkerhetsråd, läget i bl.a. Syrien och Nordkorea, närområdesfrågor, transatlantiska relationen samt nordiskt FN-samarbete.

På NB8-mötet diskuterades bland annat regional säkerhet, cyber, energi, Natos toppmöte, Kina, Brexit och FN:s säkerhetsråd.