Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna om fredsprocessen i Mellanöstern, Moldavien och Venezuela

Publicerad

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor på måndag 26 februari inleder den höga representanten med att informera om aktuella frågor på utrikesområdet. Ministrarna ska sedan behandla Moldavien, fredsprocessen i Mellanöstern och Venezuela.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 26 februari. Foto: Sveriges representation

Moldavien

Ministrarna börjar mötet med att diskutera Moldaviens reformprocess och villkoren för fortsatt EU-stöd. Regeringen stödjer Moldaviens reformarbete men vill att biståndet ska vara tydligt kopplat till resultat. Reformer behövs främst inom rättsväsendet, för att garantera dess oberoende, och arbete mot korruption.

Fredsprocessen i Mellanöstern

Mot bakgrund av EU:s ambition att öka sitt engagemang ska utrikesministrarna återigen diskutera fredsprocessen i Mellanöstern för att stärka EU:s samarbete med länderna i regionen. Ministrarna kommer även att ha en informell diskussion med utrikesministrarna från Saudiarabien, Förenande Arabemiraten, Palestina, Jordanien, Marocko och Arabförbundets generalsekreterare.

Regeringen välkomnar diskussionen och framhåller att EU bör fortsätta att konkretisera arbetet.

Venezuela

Rådet ska också diskutera EU:s relationer med Venezuela mot bakgrund av den försämrade politiska, humanitära och ekonomiska och utvecklingen i landet. Regeringen är oroad av utvecklingen i landet och anser att diskussionen om EU-agerande också ska ha en långsiktig ansats och fokusera på det framtida samarbetet med regionala aktörer.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i utrikesrådet 26 februari