Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 5

Publicerad

Föregående vecka i säkerhetsrådet: Mandatförlängning för FN:s insats på Cypern (UNFICYP), förlängning av sanktionsregim avseende Centralafrikanska republiken (CAR), ordförandeuttalande om FN:s kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS), möte om Syrien/hum, ordförandeuttalande om FN:s och AU:s gemensamma insats i Darfur (UNAMID), pressuttalande om attack mot FN:s insats i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och möte i sanktionskommittén för Sudan.

Ursula Mueller.jpg
Ursula Müller, biträdande chef för FN:s humanitära kontor OCHA, briefade säkerhetsrådet om den humanitära situationen i Syrien. Foto: UN Photo

Under måndagen antogs ett pressuttalande som fördömer en attack mot FN: s insats i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Pressuttalandet går att läsa här. Vid sidan av det formella arbetsprogrammet reste säkerhetsrådet till Washington på måndagen för att bland annat träffa USA:s president Donald Trump.

Under tisdagen antogs resolution 2398 (2018), som förlänger mandatet för FN:s insats på Cypern (UNFICYP) med sex månader. Resolutionen innehåller stärkta skrivningar om kvinnors deltagande i fredsprocessen och förtroendeskapande åtgärder samt en uppmaning till parterna att förnya sitt åtagande för en lösning.

FN:s sammanfattning och resolutionstexten kan läsas här. Utrikesminister Margot Wallströms tweet i anslutning till antagandet kan läsas här.

Samma dag genomfördes en briefing om den humanitära situationen i Syrien, följt av slutna konsultationer. Ursula Müller, den biträdande chefen för FN:s humanitära kontor OCHA, briefade rådet och betonade särskilt vikten av humanitärt tillträde. Under överläggningarna framförde Kuwait å Sveriges och Kuwaits vägnar (som pennhållare för humanitära frågor gällande Syrien) ett gemensamt anförande som underströk vikten av humanitärt tillträde och stöd till FN:s ansträngningar inklusive OCHA:s fem punkter för Syrien (se veckobrev 4).

FN:s sammanfattning kan läsas här. Müllers anförande går att se här.

Därtill antogs ett ordförandeuttalande (PRST) om FN:s kontor för Västafrika och Sahel (UNOWAS) på initiativ av Elfenbenskusten och Sverige. Genom uttalandet uttrycker säkerhetsrådet bland annat stöd för FN:s förebyggande arbete i regionen, tydliggör kopplingen mellan klimatförändringar och regional stabilitet samt gör en tydlig koppling till krisers grundorsaker och den humanitära situationen.

FN:s sammanfattning och uttalandet i sin helhet kan läsas här. Utrikesminister Margot Wallströms tweet i anslutning till antagandet kan läsas här.

Under tisdagen antogs dessutom resolution 2399 (2018) som förlänger sanktionsregimen för Centralafrikanska Republiken (CAR) samt den tillhörande expertpanelens mandat till den 31 januari respektive 28 februari 2019. Genom den nya resolutionen införs ett nytt listningskriterium för uppviglande till våld, särskilt på religiösa och etniska grunder, mot bakgrund av flera hatiska och våldsuppviglande uttalanden av politiska och religiösa ledare i landet det senaste året.

FN:s sammanfattning från mötet går att läsa här.

Under onsdagen antogs ett ordförandeuttalande om FN:s och Afrikanska unionens (AU) gemensamma insats i Darfur i Sudan (UNAMID). Uttalandet välkomnar en förbättrad säkerhetssituation men uttrycker samtidigt oro kopplad till situationen för internflyktingar i landet. Uttalandet antogs mot en fond av den pågående omstruktureringen av UNAMID inklusive minskningen av antalet militärer i insatsen och ökat fokus på fredsbyggande (se veckobrev 2).

Uttalandet i sin helhet kan läsas här.

På torsdagen övertog Kuwait ordförandeskapet från januari månads ordförande Kazakstan. Månadsprogrammet för säkerhetsrådet antogs samma dag. Det kan läsas här.

Bland Kuwaits signaturfrågor för februari månad kan noteras ett öppet möte om rådets arbetsmetoder samt en briefing på ministernivå med fokus på FN-stadgans roll i upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.

På fredagen hölls ett möte i sanktionskommittén för Sudan. Syftet var att diskutera Sudan-sanktionerna. Flera länder från regionen deltog, liksom kommitténs medlemmar.