Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Ökad trygghet i centrummiljöer i fokus på möte med kommuner, polisen och företagare

Publicerad

Samverkan, polisnärvaro och att civilsamhället har en viktig roll i arbetet. Det lyftes som centrala delar när kommuner, polisen, Brottsförebyggande rådet, företagare och facket träffade närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samordning- och energiminister Ibrahim Baylan för att diskutera hur tryggheten i städernas centrummiljöer kan öka.

Ibrahim Baylan och flera andra sitter i ett mötesrum
Till mötet hade Mikael Damberg och Ibrahim Baylan bjudit in representanter från Sveriges fem största städer samt andra viktiga aktörer i arbetet för att öka tryggheten på torg och centrummiljöer. Mötet ägde rum i Rosenbad den 12 februari. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Under mötet delade alla med sig av synpunkter och förslag samt lyfte goda exempel från sina verksamheter. Många lyfte vikten av samverkan mellan de aktörer som var med på mötet och att civilsamhället spelar en viktig roll i arbetet. Kombinationen av polisiära och sociala åtgärder med fokus på utbildning, arbete och delaktighet lyftes som framgångsrecept. Deltagarna poängterade också att det nu är viktigt att visa på samhällets närvaro för att stärka tilliten till samhället i socioekonomiskt utsatta områden.

Möjlighet att söka medel för utsatta områden

Ibrahim Baylan och Mikael Damberg kände sig hoppfulla efter mötet och betonade att det nu är avgörande att alla aktörer gör något tillsammans för att stärka tryggheten. Att många redan gör mycket som är bra, men att mer behöver göras och att samverkan är en förutsättning.

De lyfte också möjligheten för kommuner att från och med i vår kunna söka medel för att främja social och ekonomisk utveckling i utsatta områden och att det nu är viktigt att snabbt börja tänka på vad man skulle vilja göra.

Läs mer om satsningen i pressmeddelandet:

Långsiktig satsning för ett Sverige som håller ihop

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.