Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Statsminister Stefan Löfven inviger internationell högnivåkonferens om våld mot barn

Publicerad

Sveriges regering står som värd för högnivåkonferensen Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit i Stockholm den 14–15 februari 2018. Bland deltagarna finns bland andra statsminister Stefan Löfven, H.M. Drottning Silvia och vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed. Medarrangörer för konferensen är Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance.

Regeringskansliet

Minst 3 av 4 barn i världen har upplevt någon form av våld och 18 miljoner flickor mellan 15-19 år har upplevt sexuella övergrepp. Världens ledare har förbundit sig till att inom ramen för Agenda 2030 uppnå 17 globala mål för att bland annat förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla. Mål 16.2 handlar om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av flickor och pojkar.

Som en del i att uppnå detta mål anordnas en internationell högnivåkonferens – Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit – i Stockholm den 14-15 februari 2018.

- Jag är stolt och glad över att Sverige som första land står som värd för den här oerhört viktiga konferensen. Just nu ifrågasätts mänskliga rättigheter på många håll i världen och med toppmötet vill vi framhålla att det är möjligt att flytta fram positionerna för barns rätt till en uppväxt fri från våld. Regeringar, FN och EU, men också civilsamhället och näringslivet, har ett ansvar för att det sker. Jag hoppas att mötet kan resultera i konkreta exempel på lösningar, lagar, samarbeten och åtgärder som leder till att minska våldet mot flickor och pojkar, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Syftet med konferensen är att dela goda erfarenheter och nya lösningar i arbetet mot våld mot barn. Till mötet är ministrar från 75 länder, ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-organ, civilsamhället, akademin och näringsliv inbjudna.

På deltagarlistan finns bland andra statsminister Stefan Löfven, barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, H.M Drottning Silvia, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, Henrietta H. Fore, generaldirektör för UNICEF, vice generalsekreteraren för FN, Amina Mohamed samt Jury Fedotov, exekutivdirektör för UNODC.

Under konferensen kommer det att arrangeras flera workshops där deltagarna får möjlighet att diskutera och utbyta kunskap och expertis kring olika teman som rör våld mot barn.

Sverige ett vägvisarland

Sverige var det första landet att ansluta sig till Globala partnerskapet som ett så kallat vägvisarland (pathfinding country). Dessa länder påvisar framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika miljöer, från familjen till samhället i stort.

– Sverige ska vara världens bästa land för barn att växa upp i. I det ingår att alla barn ska vara trygga från våld, kränkningar och övergrepp. Det betyder också att barn själva ska ha kunskap om sina rättigheter. På så sätt kan vi se till att fler barn vågar säga ifrån, och berätta för vuxna i sin närhet när och om de utsätts för brott. Ett viktigt steg i att åstadkomma detta är att göra barnkonventionen till svenska lag, säger barn- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Om Globala partnerskapet mot våld mot barn

Globala partnerskapet mot våld mot barn lanserades i juli 2016 och är ett gemensamt initiativ från ett antal regeringar, Unicef, WHO med flera, för internationell samverkan mellan regeringar, civilsamhället, privat sektor och andra aktörer för att uppnå förändring. Initiativet är kopplat till de globala målen i Agenda 2030, särskilt mål 16.2 om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av barn.

Läs mer på end-violence.org/summit
Följ konferensen och arbetet inför på Twitter: #EndViolenceSWE