Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Smarta städer och smarta transporter är viktiga i samhällsbygget

Publicerad

Den 23 januari träffades medlemmarna för de båda samverkansgrupperna för Smarta städer respektive Nästa generations resor och transporter för att diskutera gemensamma utmaningar inom områden som stadsbyggnad, transport och infrastruktur och därigenom ge möjlighet att driva på de pågående insatser inom respektive samverkansprogram.

 • Deltagare vid sittande bord

  Erik Brandsma, Energimyndigheten och Lena Svensson, Volvo Group vid en av gruppdiskussionerna.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

 • Deltagare med mikrofon i handen

  Lena Neij, Lunds universitet presenterar projektet Sharing Cities Sweden som handlar om delningsekonomi och gröna affärsmodeller.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

 • Statssekreterarna sittandes vid bord

  Statssekreterarna Alf Karlsson och Mattias Landgren sammanfattar mötet.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Samverkansprogrammen Smarta städer och Nästa generations resor och transporter har många gemensamma beröringspunkter och utmaningar. Det var första gången som de två samverkansgrupperna träffades tillsammans och syftet var att koppla de två programmen närmare varandra och att deltagarna fick dela kunskaper och erfarenheter.

Mötet leddes av Mattias Landgren och Alf Karlsson, statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth, respektive bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– Det är viktigt att integrera transport- och infrastrukturfrågorna med stadsbyggnads- och planeringsfrågorna. Nästa generations resor och transporter är självfallet en central del av den smarta staden, sa statssekreterare Mattias Landgren.

Två teman diskuterades; att planera staden utifrån framtidens transportsystem respektive delningsekonomi i staden. Under det första temat identifierades utmaningen: hur möjliggöra förändrad användning och nyttjande av gatuutrymmet i staden samt utmaningen att skapa förutsättningar för nya godstransportlösningar i planeringen.

– Utvecklingen av delade, elektriska och självkörande fordon påverkar alla trafikslag och både person- och godstrafiken. Frågan här idag är hur planeringen och utformningen av staden bör och kan möta denna utveckling. Vilka utmaningar vi ser framför oss och hur dessa kan bemötas, sa Mattias Landgren.

Under temat delningsekonomi i staden lyftes utmaningar som; att säkerställa att delningstjänster inom mobilitetsområdet bidrar till en klimat- och miljömässigt hållbar utveckling, att skapa förutsättningar för att mer delade bebyggda ytor leder till ett mer transporteffektivt samhälle samt att lösa juridiska hinder eller oklarheter som försvårar eller bromsar utvecklingen av delningsekonomilösningar.

– Delningsekonomi är ett töjbart begrepp som rymmer många olika aktiviteter. Vi ser att digitaliseringen och miljömedvetenheten på senare år har bidragit till en ökning av sådana tjänster och aktiviteter, vilket innebär flera utmaningar för samhällsplaneringen och utformningen av lagstiftningen inom olika områden, sa statssekreterare Alf Karlsson.

Resultatet av mötet tas nu vidare in i respektive samverkansprogram för utveckling och diskussion. Samverkansgruppen Nästa generations resor och transporter har sitt nästa möte den 14 mars i Göteborg och gruppen kring Smarta städer träffas i Stockholm den 18 april.

– Frågorna och insatserna inom samverkansprogrammen är fortsatt viktiga också framöver och arbetet med dem fortsätter även efter vårens möten, avslutade Alf Karlsson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.