Artikel från Näringsdepartementet

Startup Sverige – ett smörgåsbord av innovation

Publicerad

Vegansk mat, direktvärmande textiler och räddningsdrönare. Det är tre av 133 innovativa startups som i höst beviljats stöd från statens innovationsmyndighet Vinnova. Närmare 500 ansökningar från runt om i landet kom in till utlysningen. Målet är att främja nyskapande och hållbara lösningar.

Foto: Kimmo Metsäranta/Folio

På listan med startups finns också rullgardiner med isoleringsförmåga, automatisering av skattetjänster och sociala avgifter, ökandet av trygghet på festivaler och mycket mer. De 133 startupsen får dela på 40 miljoner kronor. Rekordsatsningen har enligt Vinnova målet att främja nyskapande och hållbara lösningar. Något som bidrar till Sveriges utveckling och konkurrenskraft.

Vikten av unga företag

– När innovation inte längre bara handlar om ny teknik, utan i allt högre grad om hur vi använder ny teknik, så är unga startups oerhört effektiva för att testa nya värdekedjor och nya kundeerbjudanden, säger Marie Wall, startupansvarig på Näringsdepartementet.

Svenskt entreprenörskap har lovordats runt om i världen och toppar flertalet rankningar. Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) anser närmare 65 procent av svenskarna i åldrarna 18-64 att det finns goda möjligheter att starta företag där de bor. Den amerikanska siffran motsvarar 45 procent.

– Innovativa unga företag, startups, betydelse för vårt samhälle är betydligt större än de jobb och den tillväxt de bidrar till i sina egna företag. Jag skulle hävda att deras potential att bidra till innovationskraften i vår traditionella industri och till samhällets digitala utveckling kanske är ännu viktigare, säger Marie Wall.

Linda Krondahl är en av medlemmarna i samverkansgruppen som tillhör regeringens samverkansprogram "Uppkopplad industri och nya material". Hon är även en av grundarna av innovations-hubben THINGS. I deras lokaler vid KTH i Stockholm sitter drygt 50 små bolag. Fokusområdena är flera, men kärnan är att aktörerna är verksamma inom hårdvaruutveckling, ofta med industrirelevanta lösningar, och har blicken på global expansion.

Sverige - tryggt att starta bolag i

Linda Krondahl menar att en av anledningarna till startupmarknadens breda variation och expansion kan bero på tryggheten många aktörer upplever. Hon lämnade en anställning för att grunda en startup med fokus på utvecklandet av solceller i utvecklingsländer.

– När jag övervägde att lämna min anställning började jag reflektera över vad det värsta var som kunde hända. För mig var det att hamna på gatan, och jag förstod att jag hade så många skyddsnät att detta kändes orimligt. Så jag fortsatte. Sverige är ett bra land att starta bolag i, säger hon.

Utöver tryggheten menar Linda Krondahl att Sveriges internationella koppling är något som gör oss till en relevant aktör på utländska marknader.

– Sverige är ett litet land med en liten marknad och språk, så vi har istället blicken ut mot världen. Vi har länge varit aktiva internationellt och det kommer nästan med modersmjölken. På så sätt kan vi tidigt vara med och lösa frågor som ligger långt utanför vår egen marknad, säger Linda Krondahl.

En startup, Bryne AB från småländska Diö fick stöd av Vinnova för sitt projekt Metal Paste i en tidigare utlysning. Den är värd att nämna i sammanhanget, eftersom det är en startup med lösning inriktad mot industrin. Startupen utvecklar en maskin för tillverkning av filmer av metall, som lager-på-lager bygger upp en komponent för att användas i additiv tillverkning. I dag används ofta ett metallpulver som råvara vid additiv tillverkning, som ofta är både dyrt och energikrävande. Råvaran i Brynes Metal Paste kommer från en återvunnen råvara. Tanken är att produkter tillverkade med Metal Paste ska ge smarta material med nya funktioner som till exempel att lätt kan separeras för en effektiv återvinning efter att produkten har gjort sitt.