Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Regeringen agerar mot sexuellt våld och trakasserier

Publicerad

Höstens #metoo-upprop visade på ett kraftfullt sätt att det finns mer att göra för att bekämpa sexuella trakasserier och sexuellt våld på arbetsplatser och i övriga samhället. Regeringen kräver att alla arbetsgivare tar sitt ansvar för en trygg arbetsmiljö. På arbetsmiljö- och diskrimineringsområdet finns redan många verktyg och relevant lagstiftning men kraften och storleken på uppropen visar att det brister i att följa regelverken. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér har därför träffat arbetsmarknadens parter och flera statsråd har haft särskilda möten med myndighets- och näringslivschefer för att fokusera på arbetsgivarnas ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier.

 • Statsråden Ylva Johansson och Åsa Regnér i möte med arbetsmarknadens parter om sexuella trakasserier.

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsminister Åsa Regnér i möte med representanter från LO, TCO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket. Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen deltog också.

  Foto:Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i samtal med representanter för arbetsmarknadens parter.

  Utöver straffbara handlingar vittnar många kvinnor också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

 • Tack vare de viktiga uppropen med vittnesmål om kränkningar och trakasserier har vi flyttat fokus från kvinnors beteende och utseende till att tala om mäns ansvar, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Vittnesmålen om sexuellt våld och trakasserier på en stor mängd arbetsplatser och i skolan som kommit fram i spåren av #metoo-rörelsen bekräftar att mer behöver göras. Regeringen har beslutat om flera insatser och till de långsiktiga åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier som regeringen redan beslutat om hör förslag om en ny sexualbrottslagstiftning, den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inrättandet av Jämställdhetsmyndigheten, och en nationell arbetsmiljöstrategi.

–Tack vare de viktiga uppropen i bransch efter bransch med vittnesmål om kränkningar och trakasserier har vi flyttat fokus från kvinnors beteende och utseende till att tala om mäns ansvar. Feministisk politik behövs och arbetet mot sexualiserat våld och trakasserier har hög prioritet för regeringen. Jämställdhetsmyndigheten, som startar sin verksamhet i januari, kommer spela en viktig roll som stöd till myndigheter och organisationer för att systematiskt uppnå en samhällelig förändring, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– Flera av de vittnesmål som spridits har tydliggjort att det ofta finns en koppling mellan arbetsvillkor och utsattheten för sexuella trakasserier och övergrepp. Kriminella handlingar som begås på arbetsplatser ska självklart alltid anmälas för att hanteras av rättsväsendet. Men utöver straffbara handlingar vittnar många kvinnor också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter

Med anledning av #metoo-uppropen har regeringen initierat möten om sexuellt våld och trakasserier med bland annat myndighetschefer, arbetsmarknadens parter, näringslivschefer och initiativtagarna bakom uppropen.

Artikel: Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter om sexuellt våld och trakasserier

Åtgärder mot våld och kränkningar

För att motverka sexuellt våld, trakasserier och kränkningar har regeringen både pågående och planerade åtgärder. Det handlar om förebyggande insatser, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning, förbättrad tillsyn och kunskapshöjande åtgärder.

Artikel: Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier
Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.