Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan besökte Rinkebys hembesökprogram och barnmorskemottagning

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylans uppdrag är att leda och samordna regeringens insatser mot segregation. I veckan besökte han Rinkeby för att ta del av hembesöksprogrammet ”Rinkebyprojektet” och träffa personalen på barnmorskemottagningen.
- Att minska och motverka segregationen och öka jämlikheten är en av vår tids viktigaste frågor, sa Ibrahin Baylan, vid sitt besök i Rinkeby.

 • Ibrahim Baylan besöker familjehuset i Rinkeby

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan besökte familjehuset i Rinkeby för att lära mer om det utökade barnhälsovårdsprogrammet ”Rinkebyprojektet”.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Hembesöksprojektet

  Barnmorskorna Ingrid Lindskog och Johanna Mellblom berättade att hembesöksprojektet startade hösten 2013. Projektet innebär att alla förstagångsföräldrar i Rinkeby erbjuds sex hembesök istället för ett hembesök av sin BVC-sjuksköterska.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Åse Edlund deltog i samatalet.

  Projektets mål är att stärka familjens tillit och förtroende till sin egen förmåga, stärka familjens delaktighet i samhället och i ett tidigt skede upptäcka familjer i behov av extra stöd för att snabbt kunna erbjuda det, berättade Åse Edlund.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Projektets mål har varit att stärka familjens tillit och förtroende till sin egen förmåga, samt att stärka familjens delaktighet i samhället och att i ett tidigt skede upptäcka familjer i behov av extra stöd, för att kunna erbjuda det snabbt.

  Medborgare och aktörer som verkar inom socialt utsatta områden behöver långsiktighet och varaktig förändring. Därför behöver staten möjliggöra att permanenta insatser görs och befintliga strukturen stärkas, menar ministern.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Rinkeby barnmorskemottagning

  Ibrahim Baylans andra stopp för dagen var ett besök på Rinkebys barnmorskemottagning.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Ann Göranson berättar om verksamheten på Rinkebys barnmorskemottagning.

  Ann Göranson berättade om verksamheten på Rinkebys barnmorskemottagning.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Samtal med ministern.

  Personalen på Rinkebys barnmorskemottagning berättade för ministern om verksamhetens vardag, erfarenheter och utmaningar. - Ska vi få något för de miljarder vi vill satsa för att bekämpa segregationen är det er vi måste lyssna på, sade Ibrahim Baylan.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Segregationen ska minska

På flera håll i landet finns bostadsområden som i hög grad präglas av sämre levnadsvillkor och social problematik. Skillnader mellan olika bostadsområden i en och samma kommun och med landet i övrigt kan vara mycket stora vad gäller t.ex. arbetslöshet, skolresultat, inkomst, hälsa, valdeltagande och otrygghet. De här klyftorna skapar sociala problem och otrygghet - därför måste segregationen minska.

Delegationen mot segregation

Regeringen har utsett Inger Ashing till direktör för den nya myndigheten Delegationen mot segregation. Den 1 jan 2018 ska myndigheten vara på plats. Myndigheten ska arbeta med stöd, samverkan och fördelning av medel för att minska och motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.

Genväg