Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Bättre tillgänglighet för människor med funktionsbegränsningar

Publicerad

EU-ländernas ministrar för sysselsättning, socialpolitik, konsument- och hälsofrågor träffas 7-8 december i Bryssel. De ska bland annat komma överens om en allmän inriktning om tillgänglighet för produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Ministrarna väntas även fatta beslut om viss samordning av de sociala trygghetssystemen. Mötets andra dag kommer att fokusera på hälsofrågor.

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Beslut om tillgänglighet

Ministrarna kommer att besluta om en allmän inriktning om direktivet om tillgänglighet för produkter och tjänster. Avsikten med direktivet är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bli mer aktiva i samhället.

Regeringen anser att det är viktigt att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Sverige och EU.

Samordning av de sociala trygghetssystemen

Ministrarna kommer att besluta om en allmän inriktning om förmåner vid långvarigt vårdbehov och familjeförmåner. Förslaget är en översyn av förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

Regeringen står bakom att ändringarna utvecklar och moderniserar samordningen av föräldraförmåner som ersätter inkomstbortfall.

För regeringen är det i frågan om förmåner vid långvarigt vårdbehov ett villkor att inga ytterligare förmåner omfattas av förordningen eller ska kunna betalas ut vid bosättning i annat EU-land.

Digital hälsa och alkoholpolitiken

När hälsoministrarna träffas 8 december väntas de anta slutsatser om digital hälsa och om gränsöverskridande och vissa alkoholpolitiska frågor.

I utkastet till rådsslutsatser om digital hälsa berörs områden som patienters och medborgares rättigheter att få ta del av egna data. Förslaget till rådsslutsatser om gränsöverskridande aspekter i alkoholpolitiken lyfter bland annat fram förslag att hantera skadligt alkoholintag som utöver det sociala området även berör handel, prissättning, marknadsföring och produktinformation.

Regeringen kan ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om rådsmötet

Mer om arbetet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, konsument- och hälsofrågor

Kommenterad dagordning