Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Det svensk-franska innovationspartnerskapet för ett mer innovativt och grönt EU

Publicerad Uppdaterad

Statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron har undertecknat ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Partnerskapet ska bidra till att möta samhälleliga utmaningar, skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen.

Ladda ner:

Illustration: Itziar Castany

Klimathot, åldrande befolkning och digitalisering ställer nya krav på samarbeten över landsgränser. Genom att ta hjälp av varandras styrkor och arbeta tillsammans för att främja innovationer och ny teknik kan Frankrike och Sverige öka möjligheterna att möta dessa utmaningar. Båda länderna har ett starkt engagemang i klimatfrågorna. Därför är gröna lösningar för transport, ren energi samt smarta städer och grön finansiering för klimattålig ekonomi samarbetsområden. Båda länderna är även hemvist för världsledande företag som leder utvecklingen inom den digitala transformation vi står inför. Partnerskapet ger möjlighet att ta till vara världsklasskompetensen hos dessa digitala företag och start-ups. Genom läkemedels- och miljöinnovationer främjas ett hälsosammare livsstilsval för ländernas medborgare.

Partnerskapet bygger på den innovativa kapaciteten mellan aktörer från offentlig sektor, akademi och privat näringsliv och omfattar fyra områden:

  1. Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer
  2. Grön finansiering för klimattåliga ekonomier
  3. Digital omvandling, smart industri och startups
  4. Innovation inom hälsa och life sciences

Under varje område återfinns delprojekt, till exempel kopplade till lösningar för en fossilfri transportsektor och kunskapsutbyte kring smarta städer.

Sverige och Frankrike är världsledande på området grön innovation och kan bidra till övergången till ett mer hållbart samhälle. Partnerskapet förväntas leda till att länderna tillsammans kommer att kunna driva på utvecklingen på en rad områden där det finns gemensamma intressen, både på EU-nivå och i internationella forum. Avtalet öppnar upp för fortsatt och utökat samarbete mellan svenska och franska företag och fördjupar redan befintliga relationer.

Kontakt

Marie Ivarsson
Kansliråd, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Marie Ivarsson, via registrator

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.