Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Mexico, Mercosur och WTO på ministermöte om handel

Publicerad

När EU:s handelsministrar möts 10 november i Bryssel ska de diskutera förberedelser inför WTO:s ministerkonferens och förhandlingarna med Mexiko och den sydamerikanska tullunionen Mercosur.

Ann linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s utrikesråd träffas i Bryssel 10 november. WTO och förhandlingar om handelsavtal står på dagordningen. Foto: Europeiska unionens råd

Inför WTO:s ministerkonferens

Ministrarna inleder mötet med att diskutera förberedelser inför WTO:s elfte ministerkonferens i december i Buenos Aires.
Regeringen arbetar för att begränsa handelsstörande jordbruksstöd, förbjuda subventioner som bidrar till ett ohållbart fiske och att modernisera reglerna för e-handel.

Förhandlingarna med Mexiko och Mercosur

På mötet ska ministrarna också få en uppdatering av de pågående förhandlingarna om handelsdelarna i associationsavtalet med Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay). De kommer även att få information om förhandlingarna om att uppdatera handelsdelarna i avtalet med Mexiko.

Regeringen är positiv till slutförande av förhandlingar med både Mexiko och Mercosur eftersom marknaderna har stor potential för svenska företag.

EU- och handelsminister Ann Linde representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Mer om mötet i utrikesrådet 10 november