Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Femte toppmötet inom Östliga partnerskapet

Publicerad

Den 24 november träffar statsminister Stefan Löfven och de andra stats- och regeringscheferna i EU sina motparter från de sex partnerländerna Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. Toppmötet i Bryssel fokuserar på partnerländernas reformarbete och hur det framtida samarbetet kan stärkas och vidareutvecklas.

Stefan Löfven Petro Porosjenko
Statsminister Stefan Löfven deltar i toppmötet inom EU:s östra partnerskap 24 november. Partnerskapet sätter ramen för EU:s relationer med de sex länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Bilden är från ett tidigare möte mellan Stefan Löfven och Ukrainas president Petro Porosjenko. Foto: EU-representationen

Fördjupning och fokusering inom partnerskapet

Vid toppmötet diskuterar stats- och regeringscheferna från EU:s medlemsländer och de sex partnerländerna utvecklingen sedan det förra mötet, hur takten i reformarbetet kan öka och hur det framtida samarbetet ska blir starkare.

Länderna kommer sannolikt att enas om 20 konkreta reformmål fram till år 2020 inom en rad områden; till exempel offentlig förvaltning, handel och ekonomisk utveckling, jämställdhet, energifrågor, miljö och klimat. Det civila samhället behöver också bli starkare.

Som ett resultat av partnerskapsavtalet har tre associerings- och frihandelsavtal trätt i kraft - med Moldavien, Georgien och Ukraina. Det gör att partnerskapsländerna får tillgång till EU:s inre marknad. Sedan i våras kan medborgare från Georgien och Ukraina resa till Schengen utan visum. Moldavien fick viseringsfrihet redan 2014.

Starkt civilsamhälle och demokrati viktiga frågor för Sverige

För regeringen är det viktigt att de länder som genomför reformer kan erbjudas mer samarbete. Takten och omfattningen av reformerna beror på partnerländernas ambitionsnivå, och på EU:s förmåga att motsvara förväntningarna. Att närma sig EU förutsätter engagemang och hårt arbete.

Medborgarnas tillit och folklig förankring är avgörande för att länderna ska lyckas med de omfattande reformer som krävs och för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Reformerna måste därför ge konkreta resultat och för befolkningen. Särskilt viktigt är att nå den unga generationen. I samarbetet inom det östliga partnerskapet ingår att stärka respekten för mänskliga rättigheter, främja demokratisk utveckling, öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt att främja ett starkt civilsamhälle och oberoende media.

Regeringens engagemang för det östliga partnerskapet är starkt. Målet är motståndskraftiga, välmående, fredliga och demokratiska samhällen med ansvarsfulla institutioner som har medborgarnas förtroende.

Mer om EU:s östliga partnerskap

Partnerskapet lanserades 2009 på initiativ av Sverige och Polen. Partnerskapet är ett samarbetsformat för att skapa fördjupade relationer mellan EU och de sex länderna Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina. Syftet är att fördjupa relationerna, öka den ekonomiska integrationen mellan dem och EU och stärka reformviljan i länderna. Partnerskapet omfattar många politikområden och baseras på frivillighet.

Det femte toppmötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.