Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, Iran och Nordkorea på EU:s utrikesministermöte

Publicerad

När EU:s utrikesministrar möts 16 oktober kommer de att ta upp genomförandet av kärnvapenavtalet med Iran. Mänskliga rättigheter, situationen i Turkiet finns också på dagordningen liksom en diskussion om EU:s relationer med Nordkorea.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 16 oktober 2016. På mötet kommer utrikesministrarna ta upp situationen i Turkiet, EU:s relationer med Nordkorea och kärnvapenavtalet med Iran. Fotot är taget vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Sveriges representation

Iran

Ministrarna inleder mötet med en diskussion om EU:s relationer med Iran, inklusive genomförandet av kärnvapenavtalet som reglerar det iranska kärnenergiprogrammet.

Regeringen anser att det är viktigt att EU visar ett samlat engagemang. Regeringen vill även uppmuntra alla parter att fullt ut respektera och fullfölja sina åtaganden i den kärntekniska överenskommelsen. EU bör samtidigt vara tydlig med att Iran bör föra en politik som bidrar till långsiktigt hållbara politiska lösningar på konflikterna i regionen liksom avstå från ytterligare ballistiska missiltester.

Nordkorea

På mötet kommer ministrarna sannolikt att ha en diskussion om EU:s relationer med Nordkorea i ljuset av FN säkerhetsrådets resolution 2375 som antogs 11 september och pågående diskussioner om kompletterande EU-autonoma restriktiva åtgärder. 

Regeringen anser att Nordkoreas kärnvapen- och robotprogram utgör ett hot mot fred och stabilitet på Koreahalvön liksom att det inte finns något långsiktigt alternativ till förhandlingar för att bevara freden. EU och omvärlden måste vara fortsatt eniga i hållningen mot Nordkorea. Genomförandet av befintliga sanktioner måste effektiviseras men utan att försvåra humanitärt arbete.

Mänskliga rättigheter

Ministrarna kommer att ha en övergripande diskussion om EU:s arbete med mänskliga rättigheter i de externa relationerna. Ett enigt EU som fortsatt utgör en stark global röst för mänskliga rättigheter är av största vikt för regeringen.

Turkiet

Utrikesministrarna kommer att ta upp situationen i Turkiet och i dess närområde. Regeringen kommer att framföra oro över utvecklingen i Turkiet, efter att journalister, oppositionspolitiker och människorättsaktivister frihetsberövats. Vidare kommer vikten av en tydlig och ärlig dialog med Turkiet att framhållas.

Irak

I samband med ministermötet fattas beslut om att upprätta en ny EU-insats i Irak till stöd för säkerhetssektorreform i landet. Detta är den första nya civila EU-insatsen på tre år. Regeringen har varit pådrivande för att få insatsen på plats.

Margot Wallström representerar Sverige vid mötet som äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Kommenterad dagordning för utrikesrådet 16 oktober

Mer om utrikesrådet 16 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC