Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom jämställdhetsområdet - budgetpropositionen för 2018

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Här kan du läsa om förslagen inom politikområdet Jämställdhet. Budgetpropositionen är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Förslagen presenteras i utgiftsområde 13, Jämställdhet och nyanländas etablering.

Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen avser att genomföra en samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck som omfattar åtgärder för 100 miljoner kronor 2018 samt 57 miljoner kronor årligen 2019-2020. Regeringen planerar uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter, stöd till lokalt arbete samt till förebyggande verksamhet. Satsningen är inom ramen för regeringens tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Artikel: Flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Anslag till nya Jämställdhetsmyndigheten

Den jämställdhetsmyndighet som regeringen har beslutat att inrätta den 1 januari 2018 i Göteborg kommer att bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning samt ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. För år 2018 får myndigheten ett anslag på 80 miljoner kronor.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.