Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Artikel från Utrikesdepartementet

Kommentar från Margot Wallström angående det svensk-tyska brevet till Federica Mogherini

Publicerad

Ladda ner:

Varför har Sveriges och Tysklands utrikesministrar tagit det här initiativet?

Anledningen till att vi sänder brevet till EU:s höga representant är de frihetsberövanden som nyligen skett på basis av internationella arresteringsorder från Turkiet.

Vad vill ni uppnå med brevet?

Syftet med brevet är att föra upp frågan om potentiellt missbruk av Interpolsystemet på EU:s dagordning. Vi vill att detta diskuteras i EU-kretsen.

Interpols konstitution är glasklar: organisationen får inte användas för politiska motiv. Sverige kommer att vara tydlig i EU och gentemot Interpol att efterlysningar inte får missbrukas i politiskt syfte.

Kontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon utrikesminister.