Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 30

Publicerad

Denna vecka i rådet: Extrainsatt möte om situationen i Jerusalem, Liberia, Västafrika/UNOWAS, Somalia/Eritrea, Sudan/Darfur, öppen debatt om Mellanöstern, DRK, Burundi, Libyen, Cypern/UNFICYP, Syrien/humanitära spåret och Centralafrikanska republiken.

Säkerhetsrådet diskuterar situationen i Mellanöstern
Säkerhetsrådet diskuterar situationen i Mellanöstern. Foto: UN Photo/Manuel Elias

I måndags höll rådet ett extrainsatt möte om Jerusalem. Mötet hade på svenskt initiativ begärts av Sverige, Frankrike och Egypten. Syftet var att diskutera hur FN och världssamfundet skulle finna vägar att minska spänningarna. FN:s särskilda samordnare, Nickolay Mladenov, redogjorde för händelseutvecklingen. I princip samtliga rådsmedlemmar uppmanade till de-eskalering, återhållsamhet samt undvikande av provokativa handlingar och inflammatorisk retorik. Utvecklingen i Jerusalem stod också i fokus i tisdags under rådets kvartalsvis återkommande öppna debatt om Mellanöstern. Rådsmedlemmarnas budskap låg huvudsakligen i linje med vad som framkommit under det extrainsatta mötet dagen före. Inte minst det extrainsatta mötet i måndags var viktigt, då rådsmedlemmarna kunde signalera en bred samsyn och då mötet genomfördes skyndsamt vid ett tillfälle då läget på marken var mycket spänt.

Uttalande med anledning av Sveriges begäran om extrainsatt möte

Öppen debatt om Mellanöstern (Sveriges inlägg 01:36:12)

Rådet antog i måndags två ordförandeuttalanden (PRST). Det första fokuserar på FN:s regionala kontor i Västafrika och Sahel (UNOWAS) och utgör en uppföljning till diskussionen i rådet tidigare under månaden. Säkerhetsrådet uttrycker fortsatt stöd för UNOWAS och välkomnar inte minst den positiva utvecklingen i Gambia sedan det fredliga maktöverförandet i januari. Samtidigt uttrycks oro över terrorismrelaterade hot i regionen, inklusive från Boko Haram och ISIL. Det andra ordförandeuttalandet handlar om Liberia, och togs fram gemensamt av Sverige och USA, som uppföljning till tidigare diskussioner i rådet (se veckobrev 26). Säkerhetsrådet välkomnar i uttalandet den pågående processen med att återställa fred, säkerhet och stabilitet i landet samtidigt som en tydlig signal sänds om vikten av att fria, rättvisa och transparenta val ska kunna hållas i oktober 2017 såsom planerat. I uttalandet framhålls också vikten av samverkan och fortsatt internationell närvaro efter att FN:s fredsbevarande insats UNMIL lämnar landet (vilket kommer att ske i mars 2018).

I måndags genomförde rådet också två sanktionsrelaterade möten. Ukraina är ordförande för sanktionskommitté avseende Darfur och gav en återrapportering om det senaste kvartalets arbete, inklusive kommitténs besök i Sudan i maj. Kazakstan är ordförande för sanktionskommittén rörande Somalia och Eritrea, och gav en motsvarande lägesuppdatering om arbetet i kommittén under perioden april-juli.

Säkerhetsrådet antog i onsdags ytterligare ett PRST. Denna gång om utvecklingen i DRK. Rådet uttrycker i uttalandet oro över det fortsatt svåra säkerhetsläget i landet, främst i Kasaï-provinsen, liksom över de utmaningar landet står inför när det gäller genomförandet av den så kallade nyårsöverenskommelsen. I uttalandet betonas åter behovet av en skyndsam och fullständig utredning av morden på Zaida Catalán och Michael Sharp, liksom vikten av skydd för FN-personal i enlighet med resolution 2360 som antogs under juni månad avseende sanktionsregimen mot DRK (se veckobrev 25).

PRST om UNOWAS, Liberia, DRK

Efter antagandet hade rådet ett möte om DRK:s grannland Burundi och den politiska kris som fortsatt råder i landet. Generalsekreterarens nyutnämnde sändebud, Michel Kafando, briefade rådet för första gången. Han underströk behovet av en inklusiv dialog mellan regering och opposition samt vikten av regionens ansträngningar. På fransk begäran höll rådet sedan extrainsatta överläggningar om Libyen. Frankrike informerade rådet om det möte som genomförts dagen före i franska La Celle Saint-Cloud mellan den libyske premiärministern, Fayez al-Sarraj, och general Khalifa Heftar tillsammans med FN:s nyutnämnde sändebud, Ghassan Salamé. Efter mötet kunde rådet komma överens om ett pressuttalande som utfärdades i torsdags. I uttalandet välkomnar rådet det franska initiativet och tisdagens möte mellan al-Sarraj och Heftar, inklusive den antagna deklarationen, samt betonar FN:s roll i den politiska processen.

Rådets pressuttalande om Libyen

I torsdags antog rådet resolution 2369 varigenom man förlängde mandatet för FN:s fredsbevarande insats på Cypern (UNFICYP) med sex månader. Genom resolutionen gav rådet även generalsekreteraren i uppdrag att under hösten genomföra en strategisk översyn av UNFICYP med fokus på genomförandet av insatsens befintliga mandat.

Därefter genomfördes det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien. OCHA:s biträdande chef, Ursula Müller, briefade rådet om ett fortsatt svårt humanitärt läge och starkt begränsat tillträde till belägrade områden. Bland rådsmedlemmarna rådde bred samsyn om oron över det bristande humanitära tillträdet, särskilt till belägrade områden, och man underströk behovet av fullständigt, obehindrat och oavbrutet tillträde.

FN:s fredsbevarande insats i Centralafrikanska republiken, MINUSCA, har varit utsatt för ett anmärkningsvärt stort antal attacker under den senaste tiden, särskilt i Bangassou (32 stycken sedan den 1 maj). Mot bakgrund av att ännu en attack skedde i tisdags begärde Frankrike, Sverige och Italien ett extrainsatt möte om CAR och MINUSCA. Mötet genomfördes i torsdags. Chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser, Jean-Pierre Lacroix, deltog och redogjorde för de senaste attackerna samt det svåra säkerhetsläget i landet. Rådsmedlemmarna fördömde attacker mot fredsbevarande trupp och diskuterade olika handlingsalternativ. Lacroix skulle med anledning av utvecklingen resa till CAR och MINUSCA över påföljande helg. Rådet antog också i onsdags ett pressuttalande med anledning av den senaste attacken mot MINUSCA.