Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 29

Publicerad

Denna vecka innehöll diskussioner om bland annat Irak/UNAMI, Haiti/MINUSTAH/MINUJUSTH, Cypern/UNFICYP, fred och säkerhet i Afrika, Sydsudan/UNMISS, Libanon/UNIFL, sanktionsregimen mot ISIL/Da’esh och Al-Qaida, DRK, samt Jerusalem.

Rådet genomförde i måndags sitt kvartalsvis återkommande möte för att diskutera utvecklingen i Irak och FNs insats UNAMI. Mötet följde på mandatförlängningen av UNAMI som skett föregående fredag (se veckobrev 28). Chefen för UNAMI, Ján Kubiš, uppdaterade rådet om befrielsen av Mosul och de massövergrepp Da'esh gjort sig skyldiga till gentemot civila. Han konstaterade att perioden som nu låg framför Irak var extremt utmanande. Ansträngningar för att stärka rättssäkerheten, lag och ordning, ansvarsutkrävande och god samhällsstyrning var nödvändiga.

I tisdags diskuterades Haiti. Mötet handlade huvudsakligen om den övergång som pågår från insatsen MINUSTAH till en mindre fredsbevarande insats under namnet MINUJUSTH med fokus på att stödja utvecklingen av en fungerande rättsstat (se veckobrev 15). Chefen för MINUSTAH, Sandra Honoré, konstaterade att arbetet med övergången hittills hade gått väl samtidigt som Haiti fortsatt stod inför stora utmaningar, särskilt i fråga om rättsstatens principer och socio-ekonomisk utveckling. Samtliga rådsmedlemmar uttryckte stöd för övergångsarbetet med den nya insatsen och framhöll de omfattande utmaningar landet stod inför. Sverige underströk särskilt vikten av genderfrågor i övergången till MINUJUSTH liksom att arbetet skedde i en konfliktförebyggande anda i linje med FN:s koncept om sustaining peace.

Därefter följde konsultationer om FN:s fredsbevarande insats på Cypern (UNFICYP) inför den förestående mandatförlängningen senare under månaden, och i ljuset av de nyligen avbrutna samtalen i schweiziska Crans-Montana. Mötet hölls i slutet format med deltagande av UNFICYP:s chef, Elizabeth Spehar, och generalsekreterarens särskilda rådgivare i Cypernfrågan, Espen Barth Eide. I sina kommentarer till pressen underströk Eide vikten av att bygga vidare på de framsteg som kunnat nås samt att FN alltid skulle vara tillgängligt för att facilitera processen. Eide framhöll även vikten av att undvika skuldbeläggande. Rådet väntas fatta beslut om en förlängning av UNFICYP:s mandat under kommande vecka.

Webb-TV: Spehar och Eide talar inför media efter mötet om Cypern

Under onsdagen hölls en öppen debatt på temat fred och säkerhet i Afrika där samtliga FN:s medlemsstater (och inte enbart säkerhetsrådets medlemmar) var välkomna att delta. Utöver generalsekreteraren och AU:s kommissionär för fred och säkerhet, ambassadör Smaïl Chergui, deltog över 60 medlemsländer. Generalsekreteraren framhöll i sitt anförande att det var dags att fullt ut erkänna den afrikanska kontinentens potential på säkerhetsområdet. Det nya partnerskapsavtal som tecknats mellan FN och Afrikanska unionen (AU) i april var ett viktigt steg i rätt riktning. Kommissionär Chergui belyste de afrikanska bidragen till fred och säkerhet såväl regionalt som globalt och menade att finansieringsfrågan var avgörande för AU:s fortsatta kapacitetsbyggande. Medlemsländernas anföranden kom att röra skilda aspekter av fred och säkerhet, dock genomgående med stöd för AU och subregionala organisationer i freds- och säkerhetsarbetet. Sverige uttryckte stöd för ett vidareutvecklat samarbete mellan FN och AU, inklusive beredskap för att diskutera konkreta förslag kring en mer förutsägbar finansiering av AU-insatser. Sverige uppmärksammade även EU:s viktiga bidrag till afrikanska ansträngningar på freds- och säkerhetsområdet.

Läs mer: Sveriges anförande om fred och säkerhet i Afrika

I torsdags hölls det månatliga mötet om Sydsudan och FN fredsbevarande insats UNMISS. Den biträdande chefen för FN:s avdelning för fredsbevarande operationer (DPKO), El Ghassim Wane, rapporterade att nya militära operationer inletts trots regeringens löften om eld upphör för en dryg månad sedan. Flera rådsmedlemmar, inklusive Sverige, underströk att situationen var extremt oroande. Rådets medlemmar välkomnade regionens initiativ. Oro uttrycktes över den humanitära situationen. Sverige påtalade att FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA) nyligen meddelat att sex miljoner människor, halva Sydsudans befolkning, skulle behöva livsmedelsbistånd denna månad. Diskussionerna fortsatte i slutet format där optioner för fortsatt agerande från rådets sida diskuterades.

Webb-TV: Säkerhetsrådets möte om Sydsudan (Sveriges inlägg efter 47:55)

Under eftermiddagen följde slutna konsultationer om Libanon och FN:s fredsbevarande insats UNIFIL. FN:s särskilda samordnare för Libanon, Sigrid Kaag, redogjorde för den politiska situationen och konstaterade att inga framsteg fanns att rapportera om genomförandet av resolution 1701 (se veckobrev 19). Överlag rådde bred enighet i rådet och nästintill samtliga medlemmar uttryckte stort stöd för FN:s ansträngningar. Under augusti månad kommer rådet att diskutera förlängningen av UNIFIL:s mandat som löper ut den 31 augusti.

Efter ett antal förhandlingsrundor kunde rådet i torsdags också anta resolution 2368 som utgör en uppdatering av sanktionsregimen mot ISIL/Da'aesh och Al-Qaida.

Webb-TV: Säkerhetsrådets antagande av resolution 2368 (Sveriges röstförklaring efter 23:12)

I fredags hölls inga formella möten i säkerhetsrådet. Däremot genomfördes ett viktigt möte inom ramen för sanktionskommittén avseende Demokratiska republiken Kongo. Kommitténs expertgrupp presenterade sin rapport för kommitténs medlemmar. Sverige upprepade behovet av ytterligare utredning om morden på expertgruppens medlemmar, Zaida Catalán och Michael Sharp. Kommittén genomförde också ett informellt möte med familjen Sharp.

Med anledning av utvecklingen under veckoslutet i Jerusalem har Sverige, Frankrike och Egypten, på svenskt initiativ, begärt ett extrainsatt möte i säkerhetsrådet.

Läs mer: Uttalande med anledning av Sveriges begäran om extrainsatt möte